TCL

TU DƯỠNG THẮNG NHÂN: ĂN

Tin Alex Trebek, người điều hành show TV Jeopartdy, bị bệnh ung thư tụy tạng (Pancreatic) làm chấn động dư luận Mỹ. Cũng như Steve […]

TCL

LÀM CHÍNH TRỊ

Bạn Thân Bạn hỏi tôi: tại sao mày làm chính trị làm gì? Tôi trả lời: thì tôi cũng như bạn…tại sao phải làm chính […]

TCL

TÌM HIỂU BẠN VÀ THÙ

Trong suốt chiều dài của lịch sử loài người, sự tranh đấu để sống còn đôi khi đưa đến chiến tranh và trong chiến tranh […]

TCL

TẤN CÔNG CỦA DÂN TÚY VÀO GIAI CẤP ƯU TÚ

Sự tấn công của phong trào bình dân (populism) chống lại giai cấp ưu tú khiến giới lãnh đạo phải xét lại. (https://finance.yahoo.com/news/facing-populist-assault-global-elites-090548669.html Wiseman reported […]

TCL

ĐẠI CƯƠNG VỀ DUY DÂN

Duy Dân là chủ nghĩa hay triết học Lý Đông A (LĐA) nhắm vào sự xây dựng (giáo dục) con người và từ con người […]

TCL

LÝ ĐÔNG A, ÔNG LÀ AI?

Đa số người Việt chỉ nghe đến Lý Đông A (LĐA) trong thời kỳ lịch sử 1920-1945 và những biến cố thời cuộc làm cho […]

TCL

Khủng Hoảng Dân Chủ Tại Pháp

(Macron asks a restive France: What would you like to change? Colette Davidson . Christian Science Monitor •February 11, 2019 https://news.yahoo.com/macron-asks-restive-france-change-213500755.html ) Khi Tổng Thống Macron hỏi những người […]

TCL

BỨC TƯỜNG

Nước Mỹ tranh cãi về chuyện bức tường biên giới Mỹ-Mễ. Chúng ta học được bài học gì? Các nhà chính trị thường muốn chứng […]

TCL

HỌC LÀM NGƯỜI

Những người Việt lớn lên trong Xã Hội Chủ Nghĩa và có may mắn chạy ra nước ngoài, họ biết đồng tiền không làm nên […]

TCL

CĐVN: TẠI SAO TRUMP THẮNG?

Người Mỹ gốc Việt đi bỏ phiếu 2016 theo quan điểm và kiến thức từng người, nhóm…nhưng không mấy ai hiểu chính trị Mỹ, nhất […]

TCL

AI GIẾT VNCH?

Cứ mỗi mùa 30-4 hay mùa bầu cử Hoa Kỳ thì cộng đồng Việt Nam (CĐVN) thường thấy những lá thư rơi, bài viết trên […]

*Báo Tổ Quốc

TCL – CA DAO MẸ…

Tại sao cộng sản VN cấm bài hát Ca Dao Mẹ? Vì CSVN muốn mà không thể sửa lời hát (nguyên văn) của bản nhạc. […]