Lê Xuân Nhuận

Vĩnh-Biệt Lý Tống

Vĩnh-Biệt Lý Tống Lý Tống thương yêu, Lý Tống ơi, Âm Dương hai nẻo cách nhau rồi! Từ nay khép lại trong hùng-sử Một thuở […]

Thanh Thanh

NIỀM ĐAU DÂN TỘC

NIỀM ĐAU DÂN TỘC Con tôi hỏi sao Ba trồng cây chuối, cây dừa sim, cây nhãn, cây bầu? Ở Mỹ nầy sao không trồng […]

Thanh Thanh

TẠ ƠN MẸ

TẠ ƠN MẸ   (Viết thay lời những người con gốc Việt gửi đến các bà mẹ Hoa Kỳ đã dày công dưỡng dục)   […]