Thiện Tùng

Nịnh và chịu nịnh

Buổi Ca-phê đàm hôm nay phong phú thật, các cụ đảng viên hồi hưu thay phiên nhau nói về những ổ tham nhũng ở các […]

Thiện Tùng

Bà Tư “Kên Kên”

Chúng tôi rời thị trấn Tháp Mười (Mỹ An cũ) trên chiếc đò máy chạy ngược dòng nước lũ về hướng Bắc, hết kinh Tư […]