Trần Trung Ðạo

CHINAZI Là Gì?

Trên internet đang tràn ngập hình ảnh, biểu tượng ChinaZi. Chinazi một cách dễ hiểu là ghép hai chữ China và Nazi. Đây không phải […]

Trần Trung Ðạo

TỘI ÁC VẪN LÀ TỘI ÁC

Nếu ai đó đố bạn có bao nhiêu sách viết về Hitler, nhiều lắm bạn sẽ đoán chừng mười ngàn cuốn là cùng. Sai rất […]