Trọng Đạt

Từ Genève 1954 tới Paris 1973

Genève 1954 Việt Minh tổng khởi nghĩa cướp chính quyền 19-8-1945, Ngày 2-9 Hồ chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Việt Minh mau chóng […]

Trọng Đạt

Bắc Hàn nhượng bộ

Mấy ngày trước cuộc họp Thượng đỉnh 12-6-2018 giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, TT Trump đã nói úp mở cho biết hai bên đã […]

Trọng Đạt

Khai thông hòa đàm Paris

Cuộc Hòa đàm Ba Lê khai mạc dưới thời Tổng thống Johnson tháng 5-1968 cho tới khi TT Nixon lên nhậm chức năm 1969 không […]

*Quán Văn

Trọng Đạt – Đò Dọc

Đây là cuốn phim nhiều tập quay theo truyện dài Đò Dọc của nhà văn Bình Nguyên Lộc, phát hành cách đây vài năm hiện […]