Trương Đình Phượng

HỒN HOA MẶT HỒ & SỰ SỐNG

chiều nay bạn đi qua linh hồn một nhành hoa và bạn nhìn thấy những con ong ngồi khóc sáng nay mùi hương trinh nguyên […]