Vũ Thị Bích

Quê Hương trong tôi

“Ngoài kia tuyết rơi đầy…” Seattle đang ngập trong một màu tuyết trắng. Không đi làm, ở nhà, nhìn ra không gian vắng lạnh. Lòng […]

Vũ Thị Bích

Qui Nhơn và Tôi

Tôi đã đến thành phố biển hiền hoà này hai lần.  Lần nào cũng có những kỷ niệm khó quên. Vào khoảng năm 1971, khi […]

*Quán Văn

Vũ Thị Bích – Tan tác

Seattle đang vào Mùa Thu.  Lá vàng, lá đỏ làm rực sáng các con đường dưới ánh nắng vàng,  tâm trạng con người bỗng xôn […]