Thanh Thanh

NIỀM ĐAU DÂN TỘC

NIỀM ĐAU DÂN TỘC Con tôi hỏi sao Ba trồng cây chuối, cây dừa sim, cây nhãn, cây bầu? Ở Mỹ nầy sao không trồng […]