Vũ Thư Hiên

Đêm Giữa Ban Ngày

Mở đầu tác phẩm “Đêm Giữa Ban Ngày,” nhà văn Vũ Thư Hiên viết: “Tôi tặng cuốn sách này cho: Những người con của nước […]