TÀU CỘNG KHÔNG ỔN ĐỊNH

Ở Hoa Lục sẽ làm lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước Cộng Hòa Nhân Dân
Trung Hoa vào ngày 1/10/2019. Như thường lệ tổng bí thư Đảng Tàu Cộng
kiêm chủ tịch nước là Xi Ji-ping sẽ đọc diễn văn ca ngợi thành tích
của Đảng Tàu Cộng kể từ năm 1949 tới nay. Trong khi tổng bí thư Tàu
Cộng-Xi đã đang rất tự tin và lạc quan, thì phần đông các đảng viên
Đảng Tàu Cộng ngày càng lo lắng cho triển vọng tương lai của đảng và
chế độ độc tài đảng trị ở Hoa Lục.
Người ta có ghi nhớ rằng vào năm 2012 khi Tàu Cộng-Xi lên nắm quyền
lãnh đạo đảng và Hoa Lục, Tàu Cộng-Xi đã hứa rằng sẽ cố gắng mang lại
những thành công vĩ đại để đánh dấu kỷ niệm một trăm năm ngày thành
lập Đảng Tàu Cộng vào năm 1921 và ngày quốc khánh nước Cộng Hòa Nhân
Dân Trung Hoa vào năm 1949.
Trên thực tế của Tàu Cộng kể từ năm 2015 tới nay ở Hoa Lục đã đang có
sự suy thoái kinh tế kéo dài, và cuộc xung đột mậu dịch với Mỹ Quốc
chưa giải quyết ổn thoả có thể đã đang và sẽ làm cho phần đông đảng
viên bị dao động tâm lý. Họ mất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tàu
Cộng-Xi. Họ hoài nghi sự vững mạnh của đảng và chế độ độc tài đảng trị
có thể chống đỡ để tồn tại trong bao lâu nữa.
Trong khi đó xã hội Hoa Lục ngày càng phơi bày ra rõ những mâu thuẫn
sâu sắc. Một sự khủng khoảng sâu rộng trên mọi lãnh vực từ kinh tế đến
chính trị, môi sinh, văn hóa, giáo dục, và đời sống.  Mặc dù Đảng Tàu
Cộng đã đang nỗ lực tối đa trong việc che mắt người dân trong nước và
người nước ngoài, nhưng đảng vẫn không thể ngăn được sự thật một cuộc
suy thoái toàn diện đang diễn ra ở Hoa Lục.
Người ta phải khách quan ghi nhận rằng Đảng Tàu Cộng đã chỉ huy một
nền kinh tế lớn đạt được nhiều chỉ số phát triển ấn tượng. Nhưng trên
thực tế có những nguyên nhân không tốt, không tương xứng với nguồn tài
nguyên ở Hoa Lục bị khai thác gần hết và nguồn nhân lực của Hoa Lục đã
bị bóc lột tàn nhẫn.
Quả thật, Đảng Tàu Cộng đã chỉ huy một nền kinh tế không tôn trọng đạo
đức, không có nhân cách khi ăn cắp sở hữu trí tuệ của người khác,
cưỡng đoạt chuyển giao kỷ thuật công nghệ, khuyến khích cạnh tranh
không lành mạnh, trá hình tư nhân nhưng thực chất là quốc doanh trong
thương mại quốc tế, và gian xảo tạo ra các bẫy nợ để tận lực khai thác
tài nguyên thiên nhiên của các nước nghèo.
Trên thực tế Đảng Tàu Cộng đã đạt thành tích thu được rất nhiều ngoại
hối, nhưng đồng thời cũng tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên của Hoa
Lục và nhân công người Hoa Lục tiền lương rẻ trong nước để phát triển
nhanh chóng ngành gia công sản xuất. Do đó Hoa Lục đã trở thành một
trong những quốc gia xuất cảng lớn của thế giới. Tuy nhiên, nền kinh
tế Hoa Lục đã tạo ra sự hỗn loạn, không bền vững ở cả trong và ngoài
nước vì sự phồn vinh giả tạo do tăng trưởng nhanh chóng không cân đối.
Nền kinh tế Hoa Lục đã đang đi vào thời kỳ khủng hoảng càng ngày càng
trầm trọng.
Để thỏa mãn tham vọng kinh tế, chính quyền Tàu Cộng-Xi đã chủ trương
tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá khiến cho xã hội Hoa Lục mất đi các
tiêu chuẩn đạo đức. Chính sách quản lý kinh tế lỏng lẻo và che giấu
thông tin khiến cho các sản phẩm kém chất lượng, độc hại đầy rẫy trong
xã hội Hoa Lục. Bất bình đẳng xã hội trở nên gay gắt, hố ngăn cách
giàu-nghèo càng ngày càng sâu rộng, và tệ nạn tham nhũng tràn lan ở cả
trong chính quyền và ngoài xã hội, mọi người Hoa Lục hầu như đều bất
mãn, không hài lòng với cảnh sống của mình và của người xung quanh.
Từ ngày lên cầm quyền quản trị Hoa Lục, Tàu Cộng-Xi đã dùng những biện
pháp mạnh qua chiến dịch chống tham nhũng để trấn áp các phe nhóm khác
không phải bè phái của Xi. Hoa Lục đã thực hiện từng giai đoạn cải
cách kinh tế với nhiều khó khăn vì các đảng viên tranh giành quyền lực
và lợi ích; điều này đã làm cho Đảng Tàu Cộng tiếp tục phân hóa. Sự
tranh giành quyền lực và quyền lợi cũng đang xảy ra ở thế hệ trẻ của
Dảng Tàu Cộng.
Chiến dịch chống tham nhũng “Đả Hổ Đập Ruồi” đã bắt được những kẻ tội
phạm tham nhũng tiêu biểu để tuyên truyền cho thành tích của Tàu
Cộng-Xi, nhưng Hoa Lục vẫn còn tham nhũng tinh vi hơn vì tham nhũng là
của Đảng Tàu Cộng. Khi cả Đảng Tàu Cộng tham nhũng thì tham nhũng trở
thành nguyên tắc sống để duy trì Đảng. Như vậy tham nhũng và những tệ
nạn khác của Đảng Tàu Cộng là những nhân tố chính khiến cho quá trình
giải thể đảng xảy ra càng nhanh.
Một cách khách quan người ta nhận thấy dưới sự thống trị của Đảng Tàu
Cộng, Hoa Lục ngày nay đã trở thành một xã hội của người Hoa Lục xem
tiền là trên hết, mọi người chạy đuổi theo lợi ích riêng mình, mọi
người vì tiền mà bất chấp nhân cách và nhân tính. Họ trở nên gian ác,
không có lương tâm, không thành thật, không tôn trọng tin tưởng lẫn
nhau.  Đảng Tàu Cộng đã lợi dụng sự sợ hãi chết chóc của người dân Hoa
Lục để xóa bỏ lòng tự tin của họ, đảng hoàn toàn bắt người dân tuân
phục chính quyền độc đảng. Đảng Tàu Cộng thường xuyên dùng lời giả dối
để lừa phỉnh người dân, dùng sách giáo khoa xuyên tạc lịch sử để lừa
gạt người Hoa Lục, khiến cho họ mất đi những hiểu biết căn bản về
truyền thống văn hóa của chính dân tộc mình hay những tinh thần văn
minh tiến bộ của các nước Tây Phương.
Rất nhiều người Hoa Lục hiện nay không biết gì về văn hóa truyền
thống.  Họ không có văn hóa, không hiểu biết lịch sử, không kể gì tới
đạo đức, không có quan niệm đúng sai, không tin có Thượng Đế. Trong
tâm trí của họ nghĩ tới tiền, quyền lực, và dục vọng. Đảng Tàu Cộng đã
gian xảo tôn vinh Khổng Tử trong Hoa Lục và một số nước ngoài, nhưng
con người Hoa Lục không còn biết gì về giá trị “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí,
Tín” của Khổng Tử. Điều này rõ ràng thật đáng tiếc.
Tại Hoa Lục đã và đang có số người giàu chạy trốn khỏi đất nước ngày
càng tăng. Cũng có rất nhiều đảng viên, quan chức chính quyền đã đưa
thân nhân, tiền bạc và tài sản chuyển hết ra nước ngoài.  Hiện nay một
yếu tố khác khiến Hoa Lục trở thành nơi khó sống là việc huỷ hoại môi
sinh để phát triển công nghiệp và rất nhiều đầu tư kinh doanh địa ốc.
Để phát triển nhanh nền công nghiệp và đầu tư kinh doanh địa ốc với
qui mô lớn Đảng Tàu Cộng đã hủy hoại môi trường thiên nhiên và làm ô
nhiễm môi sinh tại Hoa Lục rất trầm trọng.
Về vấn đề tổn hại môi sinh Hoa Lục được xếp vào hạng xấu nhất trên thế
giới. Người dân Hoa Lục đang chết dần vì ô nhiễm không khí với ô nhiễm
nguồn nước, cũng như bị suy thoái hệ sinh thái trầm trọng. Ở Hoa Lục
đã có 450 làng xóm người dân bị bệnh ung thư không được điều trị;
trong tương lai có thể có nhiều nơi bị bệnh ung thư nữa. Khi những sự
thật về Đảng Tàu Cộng được phơi bày, người dân Hoa Lục bắt đầu nhìn
thấu những lời hứa suông, sự dối trá, và bản chất gian manh thực sự
của Đảng Tàu Cộng.
Người dân Hoa Lục bây giờ đã biết rõ cái lịch sử do Đảng Tàu Cộng biên
soạn chỉ là giả dối. Cuộc cách mạng của Đảng Tàu Cộng từ ngày đầu tiên
cho đến ngày cưỡng chiếm chính quyền chỉ là một quá trình bán rẻ lợi
ích dân tộc để cướp chính quyền, một việc làm với ý nghĩa cao cả mà
Đảng Tàu Cộng gian xảo nguỵ biện là “Cướp Chính Quyền Về Tay Nhân
Dân”. Sự thật trái ngược khi “Cướp Chính Quyền Về Tay Của Đảng” vì
đảng đã lợi dụng nhân dân và đảng mạo nhận là nhân dân. Sự hủ bại của
Đảng Tàu Cộng đã khiến cho những người còn có lương tri, còn có trách
nhiệm đối với tổ quốc, nhân dân và xã hội Hoa Lục hoặc còn có trách
nhiệm với chính bản thân đã lựa chọn con đường rời khỏi đảng.
Một số đảng viên sau khi thoái đảng cũng than phiền rằng tham nhũng sẽ
không kết thúc nếu Đảng Tàu Cộng còn tồn tại, vì gốc rễ của tham nhũng
chính là Đảng Tàu Cộng, và nó đã huỷ hoại tiêu chuẩn đạo đức của xã
hội Hoa Lục.  Ngay cả các quan chức trong nội bộ đảng cũng đã không
còn tin vào Đảng Tàu Cộng và tìm cách trốn khỏi đảng. Rất nhiều người
đã tìm cách đưa thân nhân, tài sản ra nước ngoài, vì họ không còn hy
vọng gì với đảng, không tin rằng quyền lực của đảng và chính quyền độc
đảng hiện tại sẽ chống đỡ được lâu dài.
Hơn nữa Đảng Tàu Cộng phải đối phó những thách thức của xã hội và kinh
tế khi lực lượng lao động quá đông người và tiền công rẻ không còn,
Hoa Lục đô thị hoá rất nhanh cũng tạo ra nhiều thứ tệ nạn xã hội kèm
theo đó trong khi yêu cầu tự do hoá thị trường đã và đang bị Đảng Tàu
Cộng kềm giữ chặt chẽ nên thị trường cũng có những phản ứng bất lợi.
Những cải cách, đặc biệt là trong việc tư nhân hóa các doanh nghiệp
nhà nước không hiệu quả. Dù hô hào cải cách thị trường hơn nữa, nhưng
Đảng Tàu Cộng miễn cưỡng thực hiện chúng, thay vào đó lại bám vào các
chính sách có lợi cho các doanh nghiệp nhà nước và gây hại cho các
doanh nghiệp tư nhân.
Tư nhân hoá chỉ là ngụy trang cho thực chất quốc doanh vốn nhà nước,
nên hoạt động kinh tế thực sự bị kèm kẹp và tham nhũng vẫn còn trong
tất cả doanh nghiệp quốc doanh lớn nhỏ. Hơn nữa, sự kháng cự của người
dân Hoa Lục đang càng ngày càng gia tăng, điều này làm cho chi phí an
ninh nội địa Hoa Lục phải gia tăng theo nhu cầu ổn định xã hội kèm hãm
sức nổi dậy chống đối của người dân Hoa Lục.
Xu hướng chính trị trong Hoa Lục cũng đáng lo ngại.  Hiện nay, Đảng
Tàu Cộng từ bỏ chủ nghĩa thực dụng và sự linh hoạt về ý thức hệ. Tàu
Cộng-Xi chính là Chủ-Tịch-Của-Mọi-Thứ đang tập trung mọi quyền hành
vào một mình Xi. Tàu Cộng-Xi đang áp dụng Chủ Nghĩa Neo-Maoism,
Tân-Mao trong toàn đảng toàn dân Hoa Lục nên gây ra nỗi sợ hãi thanh
trừng đẫm máu trong thời kỳ cai trị sắt máu của Tàu Mao ở Hoa Lục.
Đảng Tàu Cộng chắc chắn sẽ không chịu sụp đổ dễ dàng mà không có nỗ
lực đối phó chống lại. Khi sự kiểm soát quyền lực của đảng bị suy yếu
dần, thì đảng cố gắng chuyển hướng qua chủ nghĩa dân tộc để lôi cuốn
những người ủng hộ, và đồng thời tăng cường đàn áp những người chống
đối đảng.  Nhưng chiến lược này cũng không thể cứu vãn nổi chế độ độc
đảng Tàu Cộng. Mặc dù chủ nghĩa dân tộc có thể tăng cường sự ủng hộ
dành cho Đảng Tàu Cộng trong ngắn hạn, cuối cùng sức mạnh của chủ
nghĩa dân tộc trá hình cũng không chịu đựng được lâu với Đảng Tàu
Cộng, nhất là khi đảng không có khả năng để tiếp tục cải thiện đời
sống cho người dân Hoa Lục.
Đây đúng là không phải thành tích đáng để Tàu Cộng-Xi trình bày cho
người dân Hoa Lục vào ngày quốc khánh 1/10/2019. Đảng Tàu Cộng có khéo
ngụy trang đội lốp dân tộc chủ nghĩa cũng không cứu vãn được tình thế
đang tan rã của chế độ độc tài đảng trị Tàu Cộng ở Hoa Lục./.
Nguyễn Thành-Trí, Sài Gòn 29/9/2019

Đã xem 2715 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.