Thái Quốc Mưu – KHỔNG MINH “GIA CÁT LƯỢNG?”

PHIẾM CHỮ NGHĨA MÀ CHƠI

Trong Tam Quốc Chí, hầu hết người đọc và ngay cả trong dân gian đều thích nhân vật Khổng Minh. Xem ông là một bậc kỳ tài trong thiên hạ, mưu kế quỷ khốc thần sầu, đoán đâu “trúng phóc” đó, chẳng hề sai. Xem hắn ta là kẻ siêu quần, bạt chúng.

Ông là Quân sư của Lưu Bị, thời Hán mạt (Đông Hán). Mọi người biết đến Khổng Minh là do ngòi bút thần kỳ của La Quán Trung, những mưu thần, chước quỷ của Khổng Minh đều do ngòi bút La Quán Trung tô vẽ, thêm thắt trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cái hay của Khổng Minh chính do tài bịa chuyện của La Quán Trung tác giả bộ tiểu thuyết ấy tạo nên. Nhưng La Quán Trung, vốn kẻ hoài Hán dựa vào bộ chánh sử TAM QUỐC CHÍ của Trần Thức viết bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, bóp méo sự thật, ra tay triệt tất cả nhân vật lịch sử chống thời Đông Hán, nâng cao các nhân vật phù Hán tận mây xanh… Cụ thể như Quan công, Khổng Minh,…

Khổng Minh họ Chư Cát, tên Lượng. Cả tên họ là Chư Cát Lượng (諸葛亮), hiệu Ngọa Long (rồng nằm), em của Chư Cát Cẩn, là anh của Chư Cát Quân và Chư Cát Đản. Quê ở Dương Đô, Lang Nha, đời Đông Hán.

Trong bốn anh em của nhánh Chư Cát nầy, Chư Cát Lượng và Chư Cát Quân tài giỏi nhất. Được người đương thời gọi là “Nhị Long”. Người anh Chư Cát Cẩn tài năng không bằng. Còn Chư Cát Đản (em út) quá xoàng xĩnh. Vì thế có câu, “Nhất hổ, nhị long, áp đảo nhất cẩu” (một con cọp, hai con rồng đè bẹp con chó)

Thời Bắc Thuộc, văn học Tàu tràn ngập đất nước ta, bộ tiểu thuyết Tam Quốc Chí theo bước chân xâm lược Tàu phù vào đất Việt, chẳng biết vì sao họ Chư Cát trở thành Gia Cát, để rồi có một Gia Cát Lượng, một tên, giả như Khổng Minh có đội mồ sống dậy cũng chẳng biết là ai?

Chính điều đó, các Nhà Bình Luận, Biên Khảo thông thạo Hán Văn, có nhiều sách vở tra cứu khi viết về Gia Cát Lượng (葛亮) thì mở ngoặc, thêm “Chư Cát Lượng” (葛亮), nhưng thử hỏi mấy ai biết được điều đó?  (Cả hai chữ tô màu đỏ, gạch dưới, đều là chữ CHƯ, nhưng  chữ CHƯ trong GIA Cát Lượng là cách viết GIẢN THỂ (viết đơn giản = viết tắt) còn chữ CHƯ trong CHƯ Cát Lượng là cách viết PHỒN THỂ (viết trọn chữ)

Kẻ ngoại xâm, dùng văn học là một thứ vũ khí không giết chết người nhưng đầu độc để đồng hóa con người qua nhiều thế hệ ngày sau. Khiến kẻ bị trị như dân tộc Việt chúng ta có mấy ai thông thạo lịch sử tiền nhân của mình, mấy ai thuộc Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi? Mấy ai biết Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn? Mấy ai biết lịch sử Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ, Lê Lợi và vô số những anh hùng dân tộc khác của đất nước ta?

Nhưng, nói đến Khổng Minh, Quan Công, Tôn Hành Giả… hoặc những tên giặc thuộc tộc Hán từng xâm lược đất nước ta thì… lão thông, gần gũi như khoai sắn, cơm cà. Hiện nay, cháu con giặc Hán còn dùng Khổng Tử làm chiêu bài xâm lược mới, qua hình thức xây dựng miếu đền cho người Hán trên đất nước của con cháu Lạc Long. Để rồi sau nầy, sau khi thôn tính đất Việt, bọn Tàu phù sẽ chứng minh trên diễn đàn quốc tế rằng: “Đây là đất nước tôi, chứng cớ rành rành là miếu đền tiền nhân chúng tôi đã xây dựng nơi đây!” – Giống như sau khi xua quân xâm chiếm, cướp đoạt Ải Nam Quan, chúng nói, “Đây là đất nước của Trung Quốc, bằng cớ là tên Ải Nam Quan là cửa Ải hướng Nam của lãnh thổ Trung Quốc”.

Tổ tiên chúng ta, ngày trước lơ đễnh với cái địa danh “ẢI NAM QUAN”, khiến cả dân tộc Việt Nam “ăn theo” xác định, cái địa danh Ài Nam Quan là của giặc Tàu, vô tình khước từ địa danh của đất nước mình trở thành địa danh của Tàu phù. Đó là một sự “lơ đễnh” đáng trách. Để rồi giờ đây trên trường quốc tế, chúng ta đành “câm miệng” nhìn bọn giặc Tàu xâm lăng nghênh ngang trên đất nước ta, trong khi chúng ta chỉ nhìn để lòng dạ xót xa.

Tại sao ngày trước tổ tiên ta không chỉnh địa danh Ải NAM Quan thành ẢI BẮC QUAN theo cách gọi chính xác của dân tộc Việt? Phải chăng, những vị vua chúa ngày trườc quá lú lẫn? Tôi (TQMuu) không nghĩ như vậy! Phải chăng, một số triều đại vua chúa nước Việt ngày trước vốn bản chất nhu nhược, ươn hèn… chỉ biết khom mình đầu phục bọn giặc Tàu để dòng tộc, bản thân họ được sống trong vinh hoa phú quý, bất kể sự an nguy của Tổ Quốc? Để rồi con cháu họ ngày nay tiếp tục quỳ mọp trước sự ngang nhiên, trắng trợn xâm lăng Đất Nước chúng ta?

Chúng ta cùng nhìn vào các bàn thờ trong chùa chiền, trong tư gia của dân tộc ta trước, nay, đốt đuốc cũng không tìm được một bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương hay chân dung các vị anh hùng dân tộc. Trong khi, ảnh tượng Quan công, Tôn Ngộ Không thì tràn ngập như lũ lụt. Tại sao? Chỉ vì tinh thần vọng ngoại, “Bụt nhà không thiêng”. Trong khi Quan công trong thực tế tài cán, bản lĩnh cầm quân rất tầm thường. Bản chất lại anh hùng rơm, thủ đoạn vặt. Khi Hoa Đà trị vết thương ở cánh tay phải mượn cớ đánh cờ để quên đau. Phò nhị tẩu phải đốt đèn đọc sách để tránh lòng dậy dâm dục. Khi hàng Tào thì mặc trang phục Tào Tháo bên trong trang phục Hán trào, đó chỉ là thủ đoạn vặt của kẻ bất tài. Điều binh lại học theo tính quân tử… Tàu, “Đi đại lộ về đại lộ” để bị hao binh tổn tướng,

Giặc Tàu thờ Quan công chỉ vì khi vua Càn Long phát hiện, các tổ chức phản Thanh phục Minh dùng bàn thờ Quan công để làm ám hiệu nhận dạng, Nhà vua bèn tương kế tựu kế ra lệnh cho tất cả mọi nhà đều phải thờ Quan Công vì ông ta là kẻ “trung thần tiết liệt”. Nhờ đó, phá banh cái ám hiệu nhận dạng của các tổ chức phản Thanh.

Tổ chức phục Minh tan rả, chúng thi nhau chạy sang Việt Nam, cũng mang theo hình ảnh “Trung thành, tiết liệt” của Quan công qua đất nước ta. Và dân tộc ta thời đó, vốn ít học dễ dàng tiêm nhiễm cái hình ảnh “nghĩa khí tiết liệt” ấy bắt chước thờ theo. Thờ rồi thì thêm thắt huyền thoại linh ứng để cùng nhau ca tụng tên giặc Tàu, mà không biết điều đó làm ô nhục giống nòi, tổ tông.

Còn, nhân vật Tôn Ngô Không, chỉ là nhân vật hư cấu, con đẻ của Nhà văn Ngô Thừa Ân (吴承恩) trong bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, thế mà dân ta cũng trân trọng, tôn thờ một nhân vật không hề hiện hữu trên thế gian. Nghĩ kỹ, không gì ngu xuẩn bằng? Người xưa đã vậy, còn người nay chẳng kém gì! Vẫn “không khôn hơn!” Buồn làm sao!

Ngô Thừa Ân, hiệu Dạ Xương Sơn Nhân (射阳山人), người đời Minh, quán Hoài An thuộc Tỉnh Giang Tô. Ông viết Tây Du Ký vì chịu ảnh hưởng đọc truyện ma quái thời niên thiếu. Cốt truyện dựa vào ký sự của Tam Tạng sang Ấn Độ thỉnh kinh, rồi thêm thắt, hư cấu chuyện yêu tinh, ma quái,… trong đó có con khỉ Tôn Ngộ Không đầy phép thần thông biến hóa. Ông mất ở tuổi 80.

Tôn giáo, văn học tự nó rất cao quý, nhưng, bọn xâm lược, đầu độc chính trị cũng chẳng tha, chúng lợi dụng kiến thức hạn hẹp của người dân đưa thần thánh vào dân gian để dễ dàng cai trị dân tộc bị chúng đô hộ. Trong khi, những nhà lãnh đạo quốc gia các nước nhược tiểu không nhận ra điều đó, chẳng ra lệnh hủy bỏ, ngăn cấm mặc cho đất nước, dân tộc từng bước bị đồng hóa lúc nào không hay! Nỗi đau nào hơn?

Atlanta, April, 9, 2014

Thái Quốc Mưu

Đã xem 2994 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách