Tíc Tắc

Cuộc sống tấp nập
Ập đến đời ta
Xa nhà năm tháng
Tráng sĩ cầu vinh
Chinh tại mười phương
Thương người tại gia
Đạ lòng trông ngóng
Tròng mắt rưng rưng
Chừng: hừng đông sáng
Tráng sĩ trở về
Đề huề, viên mãn
Hcm. 10/6/2018
Đậu Quốc Trường

Đã xem 1007 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.