Tìm Hiểu Tư Tưởng Lý Đông A

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

Tìm hiểu về Lý Đông (LĐA) không phải chỉ là đi tìm ngày tháng năm sinh hay tiểu sử, cha mẹ, sinh quán…Tìm hiểu LĐA vì ông là một thiên tài của VN trong một thời gian quá ngắn 1920-1945 nhưng những gì ông để lại quả là vô lường. Loài người có những thiên tài về âm nhạc, toán học, khoa học, triết học.. nhưng ít có ai nắm được hơn một lãnh vực. LĐA là một trong những người như vậy.

  • Tìm Hiểu Tư Tưởng Lý Đông A (P1)

    Tìm hiểu về Lý Đông A (LĐA) không phải chỉ là đi tìm ngày tháng năm sinh hay tiểu sử, cha mẹ, sinh quán...Tìm hiểu LĐA vì ông là một thiên tài của…

  • Tìm Hiểu Tư Tưởng Lý Đông A (P2)

    Trong bài trước nói về tìm hiểu Duy Dân qua căn bản triết học, khoa học và sử học.  Để biết về 3 môn này thì không phải dân thường (đáy…

Đã xem 4782 lần

Giới thiệu từ Quán văn

  • Thôn Nữ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.