Tùng Phong (Ngô Đình Nhu) – Chính Đề Việt Nam

Tập tài liệu bạn đang có trong tay là kết tụ những nghiên cứu và phân tích dựa trên kinh nghiệm lịchsử của cố vấn Ngô Đình Nhu cùng một số phụ tá thân cận nhằm giúp những cán bộ quốc gia nắmvững con đƣờng xây dựng và phát triển dân tộc. Công cuộc hình thành một lƣợc đồ thích hợp chotƣơng lai dân tộc vừa nhen nhúm thì biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã làm sụp đổ, hậu quả lànhững tàn phá sâu rộng về cả mặt nhận thức lẫn nhân tâm, khiến đất nƣớc tiếp tục chìm đắm trongchiến tranh, nghèo đói và bị các thế lực ngoại lai khống chế.

chinhdevietnam

Đã xem 3730 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Be the first to comment

Tham gia bình luận