Vũ Duy Phú – Nhân loại có thể BỪNG TỈNH lần thứ hai

(Hay: gắn ngay GNH với Luận thuyết Tích – Tản)

Sau khi nghiền ngẫm kỹ lại Luận thuyết Tích – Tản, tôi đã nhận ra rằng, ai cũng đã được “Tích” vật chất, thông tin, trí tuệ suốt từ khi còn trong bụng mẹ, Nhưng khi ra đời rồi thì mọi người đều phụ thuộc, hay phải hoà cả vào MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN và XÃ HỘI rộng lớn. Chính MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN và XÃ HỘI toàn cầu đã Tích và Tản ra Nhân loại, ra các Quốc gia – Dân tộc muôn mầu sắc , và ra tất cả chúng ta.

Giống như Thiên hiên cây cỏ trong Trời đất, mỗi Dân tộc sinh ra như một rừng hoa, rất đa dạng, trong đó có những nhân tài như những bông hoa đẹp góp phần tạo nên Thiên nhiên hùng vĩ xanh tươi, nhưng cũng có những con người tiểu nhân, kỳ dị, ngu xi, lẫn lộn, tương tự những cây hoa dại, làm cho nội bộ nhiều Quốc gia Dân tộc trở nên lạc hậu, rối loạn, điên đảo . . .

Từ thế kỷ XX, Toàn cầu đã bắt đầu hội nhập ngày càng sâu rộng, khó có quốc gia nào có thể tồn tại riêng biệt. Nhiều Quốc gia dân tộc đã “Tích – Tản” ra Thế giới những cái tốt đẹp văn minh, nhưng nhiều quốc gia dân tộc cũng đã “Tích – Tản” ra chung quanh những điều xấu xa, lạc hậu , điên loạn  và chiến tranh. . .Tình hình đó tại thế kỷ XXI này, có thể SẼ MỘT LẦN NỮA lại làm thui chột, thậm chí hủy diệt những vườn hoa tươi đẹp hùng vĩ của Nhân loại. Để dễ đồng tâm khắc phục, chúng ta cần rà lại lịch sử Loài người.

Thủa xưa khi con người còn sống hoang sơ cách biệt, sự tốt xấu chỉ chủ yếu xẩy ra trong từng nước với chủ nghĩa Nô lệ, Phong kiến. Trong mỗi nước thì Vua, Hoàng đế là chúa tể – tức độc quyền chuyên chế tập trung vào MỘT NGƯỜI. Vua mà nhân đạo, thông minh thì đất nước hòa bình, an vui, giầu có, sung sướng. Vua ngu dốt, nhầm lẫn, điên dại . . .thì đất nước loạn lạc, đảo điên, nhân dân thường đứng lên chống lại nhà Vua. Đó là biểu hiện sơ đẳng nhất về Luận thuyết “Tích – Tản” trong thiên nhiên – vũ trụ về lĩnh vực chính trị. Sau đó , CON NGƯỜI phát triển hiểu biết dần lên, dẫn đầu là các nước Phương Tây, không chịu chấp nhận sống nô lệ vào MỘT NGƯỜI như vậy, đã đấu tranh phá tan xiềng xích nô lệ, phong kiến, lập ra Chế độ Tư bản (hơn 2 thế kỷ trước đây): Tức chế độ TỰ DO DÂN CHỦ, BÌNH ĐẶNG CẠNH TRANH SINH TỒN. Từ đó ai thông minh tài giỏi (Tích giỏi) và làm ăn hiệu quả (Tản giỏi) thì giầu có sung sướng. Ai ngu đần, lười nhác hay hoàn cảnh khó khăn thì nghèo khó hơn, phải bán dần tài sản, phải đi làm thuê (thành công nông vô sản, vì đã tự “Tích – Tản” rất lơ mơ). Do khả năng “Tích – Tản” của từng thực thể khác nhau đó nên Xã hội đã tự nhiên chia ra làm hai loại người: GIẦU và NGHÈO.

Từ đó trên thế giới nẩy sinh ra thêm 2 xu hướng lớn mới:

Một là, khi Tư bản phương Tây đã tạo ra xã hội văn minh tiến bộ hùng mạnh (Tích khá giỏi) thì DO LÒNG THAM, họ bắt đầu tràn sang “kiếm chác” vơ vét tài nguyên sức lao động của các nước lạc hậu (Tản ra) dưới dạng chủ nghĩa Thực dân, và tràn sang lẫn nhau dưới dạng chủ nghĩa Đế quốc, Phát xít . . .Khi đó vấn đề NHẦM LẪN, SAI SÓT, không còn ở tầm mức cá nhân nữa, mà đã là SAI LẦM, THAM TÀN ĐỘC ÁC của cả quốc gia dân tộc.Đây là xu hướng CỰC ĐOAN về sự quá TỰ DO CẠNH TRANH TÀI NĂNG, Mạnh được – Yếu thua, chỉ lo sao cho GDP (Tổng thu nhập quốc dân) thật lớn, dù rất thiếu nhân đạo, không tử tế, do “Tích” chưa được đầy đủ văn minh, toàn diện, chưa lường được hết đầu óc Dân tộc mạnh mẽ ghê gớm của các nước bị thua thiệt. tức chưa nhận biết đầy đủ toàn diện Quy luật của TẠO HOÁ.

Hai là: Xuất phát từ nạn bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa Tư bản thời kỳ đầu (Tích một cách điên cuồng), đã nẩy sinh (đã Tản ra tư duy) Chủ nghĩa Mác (người Đức) xúi dục, hướng dẫn công nhân nổi lên đập tan chế độ Tư bản, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản, để hy vọng dần dần tạo lập “Thiên đường” trên trần gian. Đây cũng lại là một tư duy CỰC ĐOAN, nhưng theo chiều ngược lại (tức không dân chủ, tự do, và ngược đời: Đưa người đã ngu, nên mới nghèo, lên làm lãnh đạo). Các Mác khi còn trẻ đã không hiểu được rõ (chưa Tích đủ) rằng: Thặng dư giá trị lao động của giai cấp Tư bản, và Trí thức, là cao hơn hẳn thặng dư giá trị lao động của giai cấp công nhân rất nhiều. Vì do công nông thiểu năng trí tuệ (nên mới nghèo hèn, vô sản) nên khi được lên cầm quyền mới gây ra bao tai ương, khuyết tật và cả thói hư tật xấu mới; cái U MÊ, xấu xa, tàn bạo, . . lại còn vượt hơn hẳn cả cái xấu trước đây của chủ nghĩa Tư bản, còn bởi lẽ chúng thể hiện ra (Tản ra) trong một thòi gian quá ngắn, do phải/được hoà nhanh không đồng bộ vào với thế giới văn minh. (Chính vì nguyên nhân cơ bản này mà Liên Xô và Phe XHCN đã tự tan rã).

Do MÂU THUẪN QUỐC TẾ xuất phát từ 2 loại người và 2 hệ tư duy đối nghịch nhau nói trên (do “Tích” và ”Tản” đều chưa đủ độ chín, thậm chí cả 2 phe đều rất sai lầm, cực đoan) nên đã nẩy sinh ra Chủ nghĩa Phát xít và Đại chiến thế giới II 1942- 1945. Thực tiễn đó đã buộc Thế giới văn minh phải “Tích” lại thành PHE ĐỒNG MINH bao gồm những phần TƯ DUY ĐÚNG của cả 2 khuynh hướng cực đoan nói trên, rồi “Tản” ra tiêu diệt Chủ nghĩa Phát xít, lập lại Hòa bình và bắt đầu giai đoạn “Tích” mới , coi như Thế giới đã tự BỪNG TỈNH, tạo ra  một thời đại văn minh mới hơn trên Toàn cầu: lập ra Liên hiệp quốc, có Hội đồng bảo an, có Hệ thống luật pháp và các Tổ chức quốc tế cần thiết .

Trong HỘI NHẠP TOÀN CẦU thế kỷ XXI hiện nay, Thế giới thực tế phức tạp rắc rối hơn chúng ta vừa điểm qua rất nhiều. Yếu tố cá nhân, thậm chỉ từng quốc gia dân tộc riêng biệt đã không còn có ý nghĩa gì quyết định đáng để mọi người cứ xúm vào bình phẩm, phê phán, trách móc, thậm chỉ xỉ vả chửi bới riêng rẽ về những biểu hiện cụ thể đúng – sai của riêng từng người nữa! “Tích – Tản” bây giờ đã mang tầm vóc TOÀN CẦU, phụ thuộc vào câu chuyện TOÀN NHÂN LOẠI có đủ “Tích – Tản” thông minh, sâu rộng, toàn diện. . .tức là có cùng BỪNG TỈNH lần thứ II, như Bừng tỉnh lần thứ I sau năm 1945 hay không ?  Thực tế là phần lớn Thế giới văn minh, những con người có văn hoá, thông thái, nhân đạo, đã nhận ra điều này. Để làm rõ cái ý trên, chúng ta cần phân tích thêm 2 “nhánh “ lớn mới khá TRÁI CHIỀU nhau hiện nay của Nhân loại: Đó là:

1/ Nhóm các nước HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI do Liên hiệp quốc đã bình chọn lâu nay, luôn luôn chọn GNH (sống thoả mãn “dề chịu”, hạnh phúc, NGƯỜI VỚI NGƯỜI LÀ BẠN, môi trường sinh thái trong lành, xã hội có văn hoá, không xì ke ma tuý, không tranh chấp xâm chiếm các nước khác . . .không tốn tiền chuẩn bị chién tranh) , tức là lấy HOÀ BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG làm mục tiêu cuộc sống;

2/ Nhóm đi theo Tư duy, Đường lối của Chủ nghĩa Đại hán Trung quốc. vẫn nhắm mục tiêu duy nhát là BẰNG MỌI GIÁ đẩy mạnh GDP (Tổng sản phẩm quốc gia) lên dẫn đầu thế giới để trở thành đất nước TO LỚN hơn, VĨ ĐẠI SIÊU CƯỜNG hơn . . .

Về nhóm các nước Hạnh phúc nhất thế giới, chủ yếu là các nước Tư bản Bắc Âu: Các nước này đã “Tích” và “Tản” khá thông minh.Biết “Tích” những cái đúng và tránh những cái sai của cả 2 Phe: của Tư bản (là Tự do cạnh tranh trong GDP, dân làm chủ, nhà nước pháp quyền) và của phe Cộng sản  (là xoá bỏ nạn bóc lột, công hữu hoá, công nông cũng được lãnh đạo đất nước). Nhưng khi “Tản” các nước Bắc Âu đã chọn GIẢI PHÁP khá khôn ngoan: Để toàn dân thực sự được tự do bình đẳng công khai lựa chọn người tài giỏi đạo đức lên lãnh đạo đất nước. Chính vì vậy mà Công Nông đã không cạnh tranh nổi trong bầu cử công khai minh bạch ở cấp quốc gia được với giới Trí thức, và giới Tư bản. Hơn thế, điều quyết định nhất là các nước Tư bản Bắc Âu đã không chọn GDP (Tổng thu nhập quốc gia) làm mục tiêu phấn đấu cao nhát, mà đã chọn GNH (Tổng hạnh phúc toàn dân) làm mục tiêu cao đẹp quan trọng nhất của toàn quốc gia dân tộc,

Về nhóm các nước theo Tư duy, đường lối của Chủ nghĩa Đại hán của Trung quốc: Để làm rõ, cần nêu mấy điểm chốt sau đây: Để tập hợp (Tích) được sức mạnh toàn dân đấu tranh giành độc lập hoàn toàn, Trung quốc đã vận dụng (Tích và Tản) chủ nghĩa Mác – Lê. Nhưng sau thắng lợi, thì Trung quốc đã hoàn toàn quay về (Tích) với Chủ nghĩa Đại hán trước kia luôn luôn bành trướng xâm lược. Biểu hiện: Năm 1949 Trung quốc đã (Tản) cho quân thâu tóm thêm luôn 3 nước Tân Cương, Tây Tạng và một nửa Mông Cổ (Nội Mông) để mở rộng bờ cõi đúng như đường lối của CN Đại hán thủa trước; Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố chính ông cũng chẳng cần đọc (Tich) chủ nghĩa Mác – Lê làm gì, và coi “Mèo trắng cũng như mèo đen” miễn là làm sao Trung quốc (Tản) trở nên hùng mạnh nhất thế giới; Chẳng cần phân biệt Tư bản hay Cộng sản, nên Trung quốc chấp nhận một nước 2 chế độ để “Tích” được cả Đài Loan, Hồng công và Ma cao; Tư tưởng Đại hán tiếp tục thúc đẩy Trung quốc chiếm lĩnh (“Tích”) cả Biển Đông, chẳng coi Luật pháp quốc tế là cái gì; Nay lại đang lặp lại (Tản) con đường “Tơ lụa” của Đại hán, và lặp lại các con đường kiểu Thực dân đế quốc trước đây để tràn sang các nước khác . . .Theo Quy luật THIÊN NHIÊN TRỜI ĐẤT  là con người bình thường chỉ cao dưới 2 mét, nặng dưới 100 kg. Vậy nếu ai đã vượt trên những chỉ số “Vũ trụ” đó thì đều là DỊ DẠNG, không ốm đau thì cũng u mê , lập dị . . .Mọi đất nước cũng theo quy luật tồn tại bình thường như vậy, vì sự phát triển tự nhiên tự chủ, để đỡ mâu thuẫn đụng độ trong nội bộ, để dễ tổ chức, sắp xếp, quản lý lãnh đạo cả nước được dân chủ văn minh, được thuận tiện và hợp lòng dân, thì theo Luận thuyết “Tích – Tản”, độ lớn các nước BÌNH THƯỜNG phổ biến đều chỉ trên dưới vài trăm triệu dân là cùng. Nhưng Chủ nghĩa Đại hán Trung quốc, qua bao thế kỷ, đã dùng mưu lược xảo quyệt, cường quyền tích tụ bao nhiêu nước và quốc gia dân tộc vào , nay đã lên tới gần 1,4 tỷ dân . . .thì đương nhiên hoặc là sẽ LOẠN, hoặc là phải có  những tôn giáo nào đó hỗ trợ (Khổng giáo “Trung quân, Tam tòng, Tứ đức” và “Mưu lược Tôn Tử” cộng với “Bàn tay sắt”  (Chủ nghĩa Đại hán, Chủ nghĩa Cộng sản) để dẹp loạn. (Trường hợp đặc biệt còn có quốc gia lớn Ấn độ, nhưng theo đạo Phật toàn tòng khá nhân đạo nên đã tránh được loạn). Chẳng bao lâu nữa, khi “Tích – Tản” thông minh hiện đại của Loài người nó lan truyền sâu rộng đến các địa phương của Trung quốc (đương nhiên, điều đó là không thể ngăn chặn được trong thời đại thông tin 4G và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay), thì đương nhiên, cũng như những Đại đế khác trên thế giới xưa nay, Đại đế Trung hoa cũng sẽ được nhân dân và thế giới giúp tự giải thể như Đại đế Liên Xô gần đây nhất mà thôi.

          Tóm lại, Loài người đã chọn nhầm hướng phát triển chung và lớn nhất là RA SỨC BẰNG MỌI GIÁ (kể cả dùng mưu cao kế sâu, tàn bạo, xâm chiến hay chiến tranh) để đẩy mạnh phát triển GDP, nên đã gây ra biết bao lệch lạc, mất cân đối, tàn phá thiên nhiên môi trường sống chỉ nhằm mục đích TO LỚN, SIÊU CƯỜNG bề ngoài. Thực ra, cái CẦN NHẤT THỰC SỰ cho Loài người chính là phải PHÁT TRIỂN GNH để HOÀ BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG thật sự, NGƯỜI VỚI NGƯỜI LÀ BẠN (kể cả với các nước láng giềng). Nếu Đại đế Trung quốc trở về hoà nhập với thế giới Dân chủ Tự do thì Liên hiệp quốc sẽ có thể thực hiện được Quyết định toàn thế giới thủ tiêu vũ khí giết người hàng loạt và cũng MỞ ĐƯỜNG cho khả năng giải quyết nạn IS trên thế giới hiện nay.

Mỗi quốc gia dân tộc vốn là một vườn hoa tươi thắm muôn mầu sắc. Xưa nay các Đại đế do lòng tham không đáy dùng bạo lực “Tích” mãi vào, làm bao vườn hoa tan nát, héo mòn, vì vậy, theo Quy luật Phát triển “Tích – Tản” rất tự nhiên, mọi quốc gia dân tộc sẽ đến lúc lại BUNG RA, các vườn hoa quốc gia dân tộc lại trở lại xanh tươi hùng vĩ đẹp đẽ ngoạn mục như xưa. Chúng ta lại sẽ được thưởng thức những nét đẹp của văn hoá mọi dân tộc trên Thế giới, mà cụ thể tại Châu Á là văn hoá Tân cương, Tây tạng, Nội mông, Bách Việt, Mãn châu lý . . . mê hồn trước đây sẽ được hồi phục. Nói khái quát là chính cái MỤC TIÊU GDP quá cực đoan sai lầm đã đang làm THẾ GIỚI RỐI LOẠN, những người càng tài giỏi mà đi nhầm đường thì lại càng làm thế giới trở nên “điên loạn” hơn ! Do đó toàn Nhân loại cần thực hiện được Luận thuyết Tích – Tản: Dân được thực sự tự làm chủ, để từ bỏ dần dần mục đích GDP sai lầm, từng bước được Liên hiệp quốc – như một Chính phủ toàn cầu – bàn bạc thiết kế chu đáo, toàn diện đồng bộ quy mô toàn thế giới, để quay trở lại với và phục hồi Thiên nhiên tươi đẹp mà GNH là chỉ số tổng hợp đầy đủ nhất. Đây chính là nội dung mong muốn Loài người BỪNG TỈNH lần thứ II không cần phải chờ để có Thế chiến III mới tỉnh ra.

Xem ra Việt Nam ta chỉ là NẠN NHÂN của những SAI LẦM kéo dài của các nước lớn ngay từ xa xưa, nay VN đang cố phấn đấu theo hướng văn minh tiến bộ GNH để nhân dân được sống HOÀ BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG, trở thành một trong những vườn hoa tươi đẹp nhất của Nhân loại, với điều kiện là phải ĐẠI ĐOÀN KẾT, phải CẢI CÁCH TRIỆT ĐỂ và hy vọng TQ láng giềng cũng phải giác ngộ cùng Loài người tiến dần lên theo GNH như vậy.

Toàn thế giới đang tranh luận sôi nổi, ca ngợi nơi này, phê phán người kia, thậm chí nhiều khi quá thiên lệch, nhầm lẫn gây chia rẽ không cần thiết. Xin hãy cố gắng cho dịch và chuyển giúp tư duy trên đây tới Liên hiệp quốc, lãnh đạo các Cường quốc và mọi người để cùng thấy rõ BẢN CHẤT vấn đề và BỪNG TỈNH cùng NHÂN LOẠI, tiến lên phía trước.

Tháng 6, 2017

Vũ Duy Phú

(Trích từ trang mạng TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI trên Google, tại địa  chỉ  VUDUYPHU’s PAGE, hay  vuduyphu.com)

Đã xem 475 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách