Đêm Giữa Ban Ngày

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Mở đầu tác phẩm “Đêm Giữa Ban Ngày,” nhà văn Vũ Thư Hiên viết:

“Tôi tặng cuốn sách này cho: Những người con của nước Việt đã cống hiến đời mình cho một nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ. Hương hồn cha tôi, và những người cộng sản đã chết bởi tay các đồng chí của họ. Mẹ tôi, người dạy tôi sống không cúi đầu. Vợ tôi, người cùng tôi chia sẻ vô vàn khốn khó, trong những năm tháng đen tối của đời tôi. Các bạn tù của tôi, cộng sản cũng như không cộng sản. Các thế hệ sau tôi, hy vọng họ sẽ không bao giờ phải sống như tôi đã sống, dưới bất cứ gông cùm chuyên chế nào.”

Đã xem 19320 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.