Xuân vọng

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Xuân vọng 春望 • Trông cảnh xuân
Xuân vọng

Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thì hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim.
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm.

Dịch nghĩa

Núi sông còn đó mà nước mất rồi,
Thành ngày xuân hoang tàn, cỏ cây rậm rạp.
Cảm thương thời thế mà hoa ướt lệ,
như con chim bị tên, kinh sợ sự chia lìa.
Khói lửa báo giặc giã cháy suốt ba tháng liền.
Thư nhà lúc này đáng vạn đồng.
Gãi mái đầu bạc thấy càng thêm thưa, ngắn,
Muốn cài trâm mà chẳng được.

Bản dịch của Trần Trọng San

Nước tàn sông núi còn đây
Thanh xuân cây cỏ mọc đầy khắp nơi
Cảm thời hoa cũng lệ rơi
Chim kia cũng sợ hận người lìa tan
Lửa phong ba tháng lan tràn
Thư nhà đưa đến muôn vàng chắt chiu
Xoa đầu tóc bạc ngắn nhiều
So le lởm chởm khó điều cài trâm

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Nước tan, sông núi còn đây
Thành xuân tươi tốt cỏ cây một màu
Thương đời, hoa rỏ dòng châu
Biệt ly, chim cũng như đau nỗi lòng
Lửa binh ba tháng chưa xong
Tin nhà một lá thư phong nghìn vàng
Gãi đầu tóc trắng như sương
Nay đà rụng ngắn khôn đường cài trâm

Đang chuẩn bị “Khai Bút” thì tình cờ Giáo Già đọc lại bài

Xuân Vọng” của Đỗ Phủ trên Intenet. Quá thích câu đầu “Quốc phá sơn hà tại

Giáo Giào viết ngay bài khai bút đầy vẽ “lạc quan” dưới đây:

Sài Gòn Hồi Sinh

Đầu xuân khai bút ngất ngây

Chống Tàu Diệt Cộng càng ngày càng đông

Bolgger tuổi trẻ một lòng

Lên đường xây dựng ước mong thanh bình

Én xuân rộn rã bình minh

Việt Nam quét sạch tội tình dân oan

Hùng binh lớp lớp hàng hàng

Từ thôn quê đến thị thành đâu đâu

Cộng xin xóa tội bầy sâu

43 năm lỡ ngập đầu gian tham

Người xưa lỡ bước sang ngang

Cũng xin trở lại chốn hoàng cung xưa

Hẹp hòi chi chuyện nắng mưa

Mà không xí xóa cho vừa lòng nhau

Tóc xanh đã bạc trên đầu

Sợi còn sợi rụng hết sầu… rồi thôi

Sơn hà tại ấm đôi môi

Son xưa vẫn thắm ta ngồi cầm tay

Rót beer đối ẩm nghe say

Men tình hong ấm lại ngày bên nhau

Vui câu “thị ngạn hồi đầu

Sơn hà tồn tại hết sầu gia vong

Đường xưa lối cũ vẫn còn

Dép râu mất dấu Sài Gòn hồi sinh

Giáo Già 02062019

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Đã xem 2675 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.