45 năm Người Việt Tự Do tại Melbourne: Thử Thách và Thành Tựu

Bạn đọc thân mến,

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài “45 năm Người Việt Tự Do tại Melbourne: Thử Thách và Thành Tựu”, xin gởi đến quý bạn đọc. Chúng tôi có lược dịch qua Anh ngữ nếu quý vị muốn có xin liên lạc qua email này: duyact@yahoo.com.au

Chúng tôi cố gắng thu nhặt thông tin để nhìn lại sự phát triển cộng đồng 45 năm qua. Chúng tôi chủ trương không đưa những thông tin sai sự thật nên nếu bạn đọc có thêm thông tin, hay thông tin khác với bằng chứng rõ ràng xin chia sẻ để chúng tôi có thể hiệu đính bài viết.

Thân mến

Nguyễn Quang Duy

Đã xem 4964 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.