Bảo Giang – Hồ chí Minh và Lê chiêu Thống

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận.
Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn,
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh,
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn…”(Nguyễn Trải, Bình Ngô Đại Cáo).

Đã xem 10232 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.