BIỂU TÌNH TẠI GIA

( Bất bạo động – Bất hợp tác )

“Trời kêu ai nấy dạ!” (???)

Sợ bể nồi cơm, đói? Sợ mất việc, sợ bị đuổi học?

Gương 30 tháng 4 năm 1975 còn đó!

Đảng CS thường chơi trò nầy, hiệu nghiệm thấy rõ!

@      Một ngày, một tuần, hai tuần… “đình công, bãi thị” coi thử Đảng cướp CS đàn áp dân lành thế nào đây?

Xuống đường biểu tình đối với bọn người lòng thú khiến chúng dùng hung khí đàn áp lê dân không nương tay… ta mất mát nhiều!

Chửi bới, đả đảo chẳng ăn thua gì với lũ người CS. Thét rồi đâu cũng vào đó!

Lòng căm hờn của người dân trút lên đầu bọn CS bán nước bằng lời nói không đi đôi với hành động thì cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi! (?)

Nay thì đổi cách khác!

Không trực diện với bọn vô nhân mà ngồi nhà biểu tình “BẤT HỢP TÁC” với nhà nước CS, đây là cách đối đầu bằng hành động bóp cổ Đảng CSVN không cho nuốt hết mồi…

Coi thử Đảng CS làm được gì chúng ta?

Chỉ đánh gió! (?) Bắt được ai! (?) Còn tồn tại được bao lâu?

Bắt rắn phải tìm cách tóm được cổ, bóp họng rồi muốn đập đầu hồi nào mà chẳng được!

Lật đổ Đảng CSVN được rồi sẽ tính đến bọn dùng “quyền lực mềm” mua chuộc bọn đầu sỏ Đảng cũng không muộn?

@      “Ý dân là ý trời!” (???)

Nếu tất cả dân lành đồng lòng, chung một ý, bất khuất, không chịu cúi đầu, lật đổ được Đảng thì chuyện Hán hóa coi như xếp vào xó bếp!

… bến tàu, nhà ga, phi trường, ngân hàng, xí nghiệp, hãng xưởng, đập thủy điện, nhà máy, chợ búa, trường học, bến xe… không có dân  thì chắc chắn bọn CS bán nước chẳng còn đường nào xoay xở!

Bọn tài phiệt cũng phải cuốn gói ra khỏi thị trường VN!

Hết buôn bán, kiếm  chác!

@      Nếu nhà nhà cửa đóng then cài, kiêng ăn, cầu nguyện, xin sự thương xót từ trời cao, bắt chước dân tộc Hoa Kỳ, tin cậy vào THƯỢNG ĐẾ toàn năng thì chắc chắn chẳng có quyền lực nào được phép ra tay khống chế dân mình!

Yêu nước, thương nòi chỉ còn có cách nầy thôi!

@      Dân tộc mình chưa bao giờ được mặc “chiếc áo tự do” đúng nghĩa như lòng hằng mong ước!

Bọn CS cũng chẳng bao giờ mặc được “chiếc áo công nghĩa” vì họ chỉ là diễn viên đóng tuồng…

Bọn “chệt” cũng chỉ là những kẻ đến đất nước VN, phải thực hiện đúng kịch bản, được phép nhởn nhơ sống… để rồi một ngày nào đó họ phải cuốn gói trở về cố hương mà thôi!

@      Xin đừng trù trừ, phân tâm, giao động, bỏ mất đi cơ hội mình làm chủ đất nước của mình!                                                                                         “BIỂU TÌNH TẠI GIA” bằng hành động lật đổ Đảng CS, là cứu nước khỏi bị Hán hóa!

Cũng đừng hòng nhờ đến ngoại nhân giúp đỡ! Tự lực cánh sinh!

Hãy “đến cùng THƯỢNG ĐẾ để xin được sự tha thứ, nhờ NGÀI mặc cho Đảng CSVN chiếc áo tang!”

nguyễn tâm linh

tháng 7/2018

Đã xem 7104 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.