Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan – 30 Tháng Tư, Đốt cờ đỏ – Dựng Cờ Vàng

Đốt cờ đỏ

Cờ chìm biển khói ngợp trời tàn

Đỏ lửa thiêu hồ tiếng hát vang

Tàn tích lưởi bò mồi ngoài biển

Tro bụi mặt heo mạc trong than

Ấm lòng dân khổ tan oan nghiệt

No cơm kẻ khó vượt cơ hàn

Độc tài đảng trị dân tống khứ

Lập lại tự do thoát hán gian

 

DỰNG CỜ VÀNG

Cờ dựng hồn thiêng của núi sông

Vàng da Bách Việt giống Tiên Rồng

Xuất đuốc hỏa thần thiêu bốn tốt

Hiện vòi phong quỉ cuốn ba không

Dân mừng nay thoát còng giặc ngoại

Chủ vui rày sút ách tù trong

Tự dân quyết định tô lịch sử

Do dân hành động lập thành công

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Đã xem 9597 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

1 Trackback / Pingback

  1. Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan – 30 Tháng Tư, Đốt cờ đỏ – Dựng Cờ Vàng | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Your email address will not be published.