Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan – Bạn đến thăm nhà

Kính tặng Anh Quýnh (*)

và các cháu

Anh thăm chúng tôi nắng chiều vàng

Cali thoát lũ đón xuân sang

Hương bưởi thoảng bay chào nắng thắm

Tình phong(**) trở ấm tiển đông tàn

Kỷ niệm hồn nhiên thời đi học

Ân tình sâu đậm lúc gian nan

Một lời đa tạ không súc tích

Ngàn câu cảm kích nghĩa chi lan

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Nguyễn Thành Nhơn

(*) Giáo sư Quýnh Trung học Ngô Quyền – Biên Hòa

(**) Xứ Lá Phong – Canada

Đã xem 9437 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.