2 Comments

 1. +Tri huyện Nguyễn Sinh Sắc say rượu đánh chết người, chắc phải khuynh gia bại sản để lo lót nên không bị giam tù mà chỉ bị sa thải.
  Việt Cọng thì rêu rao là cụ từ quan rồi vào Nam ở dạy học, bốc thuốc chữa bệnh giúp đỡ người nghèo và sống cuộc đời thanh bạch,truyền bá chủ nghĩa yêu nước. Nhân dân bày tỏ lòng tôn kính, tri ân một nhà Nho “yêu nước thương dân” – một nhân cách thanh cao, bình dị mà vô cùng tôn quý, suốt cuộc đời không ham danh lợi, luôn lo cho nước cho dân.
  +Các điều này là sai., NS Sắc không thể dạy học vì trong Nam, năm 1911 không ai còn học chữ nho. Ông bị sa thải chứ không bao giờ ông lại từ quan. Ông lại hoàn toàn không phải một nhà nho yêu nước mà chỉ là một cẩu quan hách dịch, hung bạo.
  Nếu đúng là cụ Sắc từ chức thì tại sao năm 1912 cụ bảo con là Paul Tất Thành gửi thư xin ông Khâm sứ Trung Kỳ cho cha làm việc lại?

 2. Nhận định về 4 nhà cách mạng trong lịch sử Việt Nam cận đại như sau:
  Phan Bội Châu (1867-1940) Nhà Đại Ái Quốc.
  Phan Chu Trinh (1872-1926) Nhà Đại Ái Quốc.
  Nguyễn Thái Học (1902-1930) Anh Hùng Dân Tộc.
  Hồ Chí Minh (1890-1969) Tội Đồ Dân Tộc.

  Hồ chí Minh là tên tội đồ dân tộc lớn nhất của bốn nghìn năm lịch sử dân Việt, con cháu Lạc Hồng. Việt Nam bị mất nước, giống nòi tiêu diệt là do tài ba của Hồ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.