Nguyễn Tâm Linh

KỊCH BẢN CỦA SATAN

THƯỢNG ĐẾ toàn năng phán rõ : “Một quốc gia chia rẽ phải bị tiêu diệt!” Xin nhớ đừng quên, đừng để lời của ĐẤNG đang tể trị cả vũ […]

Nguyễn Tâm Linh

CHUYỆN HỮU HÌNH, VÔ HÌNH

Quyền lực vô hình “làm mù lòng kẻ vô tín”, là nhà đạo diễn, đứng trụ sau lưng đảng Dân Chủ, khích lệ dân chúng Hoa Kỳ được tự do […]

Nguyễn Tâm Linh

VIỆT NAM ĐANG NẰM TRÊN CỐI XAY

Có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Nhưng … cũng có thể đoán được phần nào “cái diễn biến” sắp đến! (?) Nhìn trời […]

Nguyễn Tâm Linh

BIỂU TÌNH TẠI GIA

( Bất bạo động – Bất hợp tác ) “Trời kêu ai nấy dạ!” (???) Sợ bể nồi cơm, đói? Sợ mất việc, sợ bị đuổi học? Gương 30 tháng […]

Nguyễn Tâm Linh

Nguyễn Tâm Linh – NẮM – BUÔNG

          Tựa đề bài viết chỉ có hai chữ… khô khan, rỗng tuếch? Có gì để nói? Nắm, buông đủ góc nhìn, đủ sắc thái, đủ hình trạng… ! Lắm […]