Thomas Phạm

TIN CẢNH BÁO TỪ TTDC HOA KỲ

Tin cảnh báo từ truyền thông dòng chính (TTDC) Hoa Kỳ là sẽ có “hàng trăm ngàn” ca nhiễm  COVID-19 ở Hoa Kỳ trong nhiều tháng tới, do Maria Bartiromo, […]

Thomas Phạm

PELOSI TỰ KIÊU TỰ SƯỚNG

Chủ tịch HV Nancy Pelosi quá tự kiêu và tự sướng đến nổi Bà thốt lên lời nói ba hoa rằng “Trump bị luận tội mãi mãi.”“Họ không bao giờ […]

Thomas Phạm

NGÀY THỨ TƯ ĐEN NƠI ĐIỆN CAPITOL HILL

“Ngày Thứ Tư Đen Nơi Điện Capitol Hill,”18/12/2019, không phải như trò thương hại mặc đồ đen, gợi lên buồn rầu và cầu nguyện cho Tổng Thống Trump.  Nhưng là […]

Thomas Phạm

TẦU CỘNG TRONG THẾ XA LUÂN CHIẾN

Tầu Cộng (TC) thời Tập Cận Bình (TCB) trong thế “Xa Luân Chiến,”tức là đối đầu nhiều trận chiến cùng một lúc.  Ngoài các mặt trân và đối thủ do […]

Thomas Phạm

MỘT LẦN MẤT TÍN VẠN LẦN MẤT TIN

“Hứa Suông và Xù” là chiến thuật sở trường của Tầu Cộng (TC) và Việt Cộng trong mọi cuộc thương thuyết quốc tế.  Họ hoặc “hứa suông rồi xù,” hoặc […]

Thomas Phạm

ĐÂU LÀ SỰ THẬT & CÔNG LÝ?

Buổi điều trần Quốc Hội giữa Chistine Blasey Ford  và chánh án Brett Kavanaugh ngày Thứ Năm 27 tháng 9, 2018 có thể nói rằng hết sức bất công và […]

Thomas Phạm

CÔNG LÝ VÀ TỰ DO CHO MỌI NGƯỜI

“Một Quốc Gia Dưới Thượng Đế, Không thể chia cắt, Công Lý Và Tự Do Cho Mọi Người.” Vì Công Lý & Tự  Do cho mọi người, người Mỹ gốc […]