Trúc Giang MN

Vũ Hán. Tàu Cộng làm ác gặp ác

Mỗi ngày tôi nhận được khoảng 20 email do bạn bè chuyển tới. Nội dung chủ yếu là xoáy vào đại dịch Coronavirus-Vũ Hán. Một email đặc biệt do chị […]