*Truyện đọc

Cù Lần Lửa

Cù Lần Lửa. Sáng tác : Hai Hùng SG . Do chính tác giả diễn đọc. 11.2017 trên YouTube 

*Truyện đọc

Hai Hùng SG – Lòng Người

“Dò sông dò biển dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người” (Ca dao) Từ hôm ông Phát thôi không còn đi làm như mọi ngày nữa, do […]