CHIẾN TRANH NHÂN DÂN HỒNG-KÔNG

Đến ngày nay Chúa Nhật 15/9/2019 hàng chục ngàn người Hồng Kông vẫn
còn biểu tình vì họ nói rằng việc rút lại dự luật dẫn độ chưa đủ để
bảo đảm chắc chắn cho người Hồng Kông được tự do và hoàn toàn tự trị.
Họ đã liên tiếp biểu tình chống Tàu Cộng và nhà cầm quyền Hồng Kông
hiện tại qua 15 lần vào những ngày thứ Bảy và Chúa Nhật cuối tuần ở
Hồng Kông, một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới.
Lịch sử Trung Quốc đang lặp lại sự kiện vào năm 1938 Mao Trạch Đông
cầm đầu Đảng Tàu Cộng lần đầu tiên đã kêu gọi người dân ở nông thôn
Hoa Lục khởi động Chiến Tranh Nhân Dân chống lại chính quyền quân
phiệt Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch. Đến năm 1949 cuộc Chiến
Tranh Nhân Dân của Tàu Mao đã chiếm trọn Hoa Lục và làm cho Tàu Tưởng
phải chạy ra đảo quốc Đài Loan, tới hiện tại Tàu Mao và Tàu Tưởng vẫn
còn trong tình trạng chiến tranh vì không có một lệnh ngưng bắn hay
một ký kết hoà bình nào giữa Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa của Tàu Mao
và Trung Hoa Dân Quốc của Tàu Tưởng, trong khi Đài Loan không bao giờ
chấp nhận tình trạng là một tỉnh của Hoa Lục.
Hiện nay, vào thời gian các tháng 7, 8, 9/2019 tại Hồng Kông đang có
một cuộc Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông chống lại chính quyền Tàu
Cộng. Lịch sử Hoa Lục đang lặp lại với những tính chất thời đại và đặc
điểm Hoa Lục và Hồng Kông khác nhau.
Đặc điểm chung của Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông hiện nay là tất cả
người dân Hồng Kông đều muốn được thực sự Tự Do và Dân Chủ; họ không
muốn bị cai trị bởi một chính quyền độc tài độc đảng Tàu Cộng. Nhưng
cuộc chiến này có tính chất thời đại rất khác thời kỳ Tàu Mao là người
dân nông thôn Hoa Lục được vận động, thúc đẩy, lôi cuốn theo phong
trào cộng sản có lãnh tụ Mao dẫn dắt.
Trong khi cuộc tranh đấu của người dân Hồng Kông hiện tại không có một
lãnh tụ rõ ràng, nên chính quyền Tàu Cộng gặp khó khăn trong việc
triệt hạ, thủ tiêu người chỉ huy. Với tình hình như vậy, mọi người dân
Hồng Kông đã đang tham gia vào cuộc Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông
hiện nay dù là người già hay người trẻ cũng có thể là người lãnh đạo
cao cả có trách nhiệm.
Để đối phó với một chế độ độc tài đảng trị và bạo quyền tàn ác mô hình
Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông có thể được áp dụng để tránh bạo quyền
đàn áp bắt giam những người chỉ huy hoặc ám sát thủ lãnh của cuộc
chiến đấu. Các thành phần tham gia vào cuộc Chiến Tranh Nhân Dân Hồng
Kông có mọi tầng lớp già trẻ khác với Chiến Tranh Nhân Dân của Tàu Mao
chủ yếu chỉ có người dân ở nông thôn Hoa Lục. Có một thành phần hăng
say nhiệt tình với cuộc đấu tranh của Hồng Kông là học sinh sinh viên
ở các trường trung học và đại học ở Hồng Kông.
Để chống lại bạo quyền đàn áp tàn ác họ có một khẩu hiệu rất ý nghĩa
là “TÔI MUỐN CÙNG CHẾT – I WANT TO PERISH TOGETHER”. Sức mạnh của câu
khẩu hiệu này khiến cho bạo quyền e ngại chùng tay, vì bạo quyền không
thể tàn ác giết người hàng loạt một ngàn, mười ngàn, trăm ngàn người,
một triệu người biểu tình ôn hoà. Cuộc Biểu Tình Hồng Kông có thể được
xem như Cuộc Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông với những tính cách và đặc
điểm thời đại. Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông rất giống nhưng không
hoàn toàn giống Chiến Tranh Nhân Dân Hoa Lục 1938-1949 của đảng cộng
sản Tàu Mao.
Mô hình Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông hiện đại cũng có thể áp dụng ở
Việt Nam hay ở bất cứ nước nào trên thế giới khi một phong trào đấu
tranh không nhất thiết phải có người lãnh đạo hoặc phải chờ người lãnh
đạo. Hơn nữa, lịch sử đấu tranh ở nhiều nơi đã cho thấy có một số
người lãnh đạo phong trào đấu tranh đã bị cường quyền mua chuộc nên họ
đã bí mật thoả hiệp với bạo quyền để phản bội lại lý tưởng của họ.
Ở Việt Nam có truyền thống Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh Việt Nam
chống đế quốc, thực dân, và bè lũ tay sai ngày xưa. Sống Anh Dũng.
Chết Vẻ Vang. Tổ Quốc Ghi Ơn. Nhưng ngày nay truyền thống cao quí đó
đã và đang không còn được Thanh Niên – Sinh Viên – Học Sinh Việt Nam
gìn giữ và thực hiện được nữa. Họ đã bị vong thân. Họ đã hoá thân
thành Trâu-Bò-Ngựa bị bịt mõm, bịt mắt, bịt tai. Họ đã mất hết khả
năng để nhận biết chính bản thân, bản chất của chính mình Không Phải
Trâu – Bò – Ngựa Bị Bịt Mõm – Bịt Mắt – Bịt Tai. Một cách thật đáng
tiếc họ đã đang say ma tuý cộng sản của Việt Cộng.
Đến nay Đảng Việt-Cộng vẫn còn dùng những ngôn ngữ tuyên truyền, xuyên
tạc Sự Thật, bóp méo lịch sử nhằm làm sai lệch nhận thức của Thanh
Niên, Sinh Viên, Học Sinh Việt Nam. Điều đó phản tác dụng và chỉ có
ảnh hưởng ngược lại không tốt cho đảng cầm quyền, khi Thanh Niên, Sinh
Viên, Học Sinh Việt Nam hiện nay có thể tiếp xúc được những nguồn
thông tin đa chiều, trung thực, mà đảng cầm quyền độc tài không thể
nào ngăn cấm được họ; nếu trong trường hợp họ không bị say ma tuý cộng
sản của Việt Cộng.
“Thanh Niên-Sinh Viên-Học Sinh Việt Nam không phải chịu đựng mãi mãi
làm thân phận Trâu-Bò-Ngựa bị bịt mõm, bịt mắt, bịt tai để kéo đi một
chiếc xe thổ mộ có chiếc quan tài của Chủ Nghĩa Cộng Sản mà người đánh
xe là Cương-Thi-Việt-Cộng cố gượng sống lại để đi ra nghĩa trang lịch
sử Đảng Việt-Cộng!”(Nguyễn Thành Trí, Sài Gòn 8/2/2017)
Tuy nhiên, trên thực tế học sinh sinh viên Việt Nam và Hoa Lục đã và
đang bị Đảng Việt Cộng và Đảng Tàu Cộng kèm kẹp bởi những Chi Bộ Đảng
trong các trường học. Họ không được tự do hành động như học sinh sinh
viên Hồng Kông. Trong khi ở Hồng Kông có nền giáo dục tiểu-trung-đại
học đặt nền tảng trên tự do tư tưởng, học sinh sinh viên được thầy cô
giáo khuyến khích tự làm nghiên cứu tìm hiểu và tìm ra đáp án của mọi
vấn đề. Các thầy cô giáo chỉ giúp đỡ hướng dẫn. Sự giáo dục này rất
khác với sự giáo dục của Hoa Lục và Việt Nam từ trước tới nay chỉ giáo
điều áp đặt, sự giáo dục đó không cho phép học sinh sinh viên có tự do
tư tưởng và sáng tạo vì Hoa Lục và Việt Nam e sợ học sinh sinh viên sẽ
phản kháng lại những gì không hợp với kết quả tự do tìm hiểu của học
sinh sinh viên.
Để giải toả sức phản kháng của học sinh sinh viên Việt Nam và Hoa Lục,
Đảng Việt Cộng và Đảng Tàu Cộng xuyên qua các chi bộ đảng và chi đoàn
thanh niên cộng sản ở các trường học kiểm soát các hoạt động của học
sinh sinh viên. Quả thật, Đảng Việt Cộng và Đảng Tàu Cộng đã đang giáo
dục tuyên truyền một hệ thống chính trị độc đảng quản lý quốc gia
chiếm ưu thế hơn đa đảng và nổ lực làm cho đa số học sinh sinh viên
phải tin tưởng vào hệ thống chính trị độc đảng này để ổn định xã hội ở
Việt Nam và Hoa Lục dưới sự quản trị của đảng cộng sản. Vì vậy thanh
niên học sinh sinh viên Việt Nam và Hoa Lục đã nuốt vào bụng những
liều ma tuý cộng sản cực mạnh khiến họ say sưa. Đừng nói là họ không
còn tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa trong khi trên thực tế họ vẫn còn
say sưa tin vào giai cấp cộng sản vì nó cho họ cơm ngon áo đẹp nhà
sang với mọi thứ đặc quyền đặc lợi hơn người dân thường.
Trở lại vấn đề Hồng Kông, ở Hồng Kông trên thực tế của một lãnh thổ
bán-tự trị, chính quyền Tàu Cộng đã và đang thực hiện những nổ lực có
hệ thống để dần dần huỷ bỏ quyền bán-tự trị của Hồng Kông và cuối cùng
hoàn toàn kiểm soát lãnh thổ này. Rõ ràng người dân Hồng Kông hiểu
được điều này, nên họ có chung một ý chí tranh đấu cho Hồng Kông hoàn
toàn dân chủ và tự do, nó không phải là thứ áp đặt dân chủ-tự do kiểu
Bắc Kinh. Người Hồng Kông có chung ý chí đấu tranh cho tự do dân chủ
của chính mình, trong tình hình như vậy họ đã đang kết hợp được nhiều
thế hệ già trẻ và những phương pháp đấu tranh khác nhau để giữ cho
cuộc biểu tình Hồng Kông có sức mạnh chịu đựng được đàn áp của bạo
quyền Tàu Cộng và có sức mạnh tiếp tục dẫn tới thành công.
Trong khi cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ Hồng Kông có người anh em
Đài Loan ủng hộ yểm trợ; còn cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam
trên thực tế phủ phàng cay đắng hầu như không có ai hổ trợ. Các tổ
chức chính trị Việt Nam ở hải ngoại đã và đang mất dần khí thế đấu
tranh vì bị phân hoá không đoàn kết, chuộng danh tiếng, nghi kỵ, đả
kích lẫn nhau, hữu danh vô thực một cách đáng tiếc và đáng buồn. Quả
thật bà Tổng Thống Thái Anh-Vân (Tsai Ing-wen) của Đài Loan đã tuyên
bố Đài Loan sẵn sàng yểm trợ nhân đạo cho người biểu tình Hồng Kông kể
cả cho phép nhập cảnh tị nạn. Sự trợ giúp rõ ràng của Đài Loan như vậy
đã đang khuyến khích người Hồng Kông tiếp tục kéo dài cuộc đấu tranh
ngày càng mạnh hơn.
Cho tới ngày nay cuộc biểu tình Hồng Kông còn tiếp tục với chiến thuật
Chiến Tranh Nhân Dân của Tàu Mao để đón ngày 1/10/2019 kỷ niệm 70 năm
thành lập chế độ Cộng Sản tại Hoa Lục.  Cũng có những nguyên nhân quan
trọng khác thúc đẩy người Hồng Kông phải biểu tình chống đối chế độ
Tàu Cộng là nếu họ không đạt yêu cầu hoàn toàn huỷ bỏ dự luật dẫn độ
mà hiện nay chỉ được hoãn lại, rồi sau đó có thể vì áp lực mạnh của
Tàu Cộng lên nhà cầm quyền Hồng Kông phải chấp thuận thông qua luật
dẫn độ. Khi đó những người dẫn đầu cuộc biểu tình Hồng Kông sẽ trở
thành tội phạm hình sự và họ bị bắt rồi bị dẫn độ tới Hoa Lục xét xử.
Với kết quả như vậy, người Hồng Kông biểu tình chống chế độ Tàu Cộng
phải tiếp tục cuộc biểu tình cho tới ngày thành công. Luật Dẫn Độ Hồng
Kông là tiền đề cho một vấn đề pháp lý lớn hơn, quan trọng hơn, vì nó
thực sự sẽ trở thành cầu nối của hai hệ thống luật pháp Hoa Lục với
luật pháp Hồng Kông, rồi nó sẽ tiêu huỷ tính cách độc lập tự do của
nền luật pháp Hồng Kông. Khi hiểu được điều này chắc chắn người Hồng
Kông không chấp nhận và họ phản đối tới cùng.
Nhiều người Hồng Kông biểu tình cũng rất hi vọng có được sự yểm trợ
của cộng đồng quốc tế khi bạo quyền Tàu Cộng đã gián tiếp tỏ ý định
dùng quân đội để đàn áp biểu tình theo kiểu Thiên An Môn 1989. Trong
khi các lãnh đạo nước Anh, Canada, và Tây Âu đã tỏ thái độ rõ ràng ủng
hộ cuộc biểu tình Hồng Kông thì TT Trump còn chưa dứt khoát thái độ
của người lãnh đạo một nước đầu tàu của thế giới tự do; Trump đã do dự
và có tuyên bố dè dặt vì Trump bị ảnh hưởng của cuộc chiến mậu dịch
giữa Mỹ Quốc và Trung Quốc đang tiếp diễn mà thương lượng bị bế tắt.
Trump đã vài lần nhượng bộ bằng cách tạm ngưng cho tới sau cuộc bầu cử
tổng thống Mỹ 2020, hoặc hoãn lại việc tiếp tục áp thuế tăng lên có kế
hoạch theo chiến thuật đàm phán của Trump.
Vì thế người Hồng Kông đã nhận ra điều này và họ quyết định làm mạnh
hơn để thu hút sự ủng hộ của Mỹ Quốc khi họ đã biểu tình trước cổng
Toà Lãnh Sự Mỹ tại Hồng Kông, họ trương cao cờ Mỹ và họ hát vang quốc
ca Mỹ. Họ trực tiếp thúc đẩy, yêu cầu TT Trump giúp đỡ họ “giải phóng
Hồng Kông”, nhưng tới nay Trump chưa dứt khoát trả lời yêu cầu này của
người Hồng Kông. Rất đáng tiếc cho thái độ của Trump, một thái độ
không xứng đáng của người lãnh đạo thế giới tự do dân chủ.
Trong thời gian này cuộc Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông có đủ mặt gái
trai già trẻ tham gia kháng chiến chống chế độ độc tài đảng trị Tàu
Cộng. Lúc đầu có vài ngàn người trẻ sinh viên học sinh nóng tính, bạo
động thường gây đánh nhau với cảnh sát để đạt yêu cầu của họ như sự cố
xảy ra vào ngày 1/7/2019, họ xâm nhập vào văn phòng Hội Đồng Lập Pháp
Hồng Kông – Legislative Council và đánh nhau với cảnh sát khiến cho
cuộc biểu tình không còn ôn hoà nữa. Đã đến lúc người già Hồng Kông
nhận thấy số đông người trẻ Hồng Kông biểu tình là con cháu của họ nên
họ cảm thấy không thể tiếp tục thái độ dửng dưng, ngoài cuộc được nữa;
vì thế họ tham gia biểu tình hổ trợ cho người trẻ Hồng Kông.
Với sự tham gia của người già Hồng Kông cuộc biểu tình thêm sức mạnh,
khí thế của toàn dân Hồng Kông. Người già Hồng Kông hiểu biết lịch sử
Trung Quốc và rành lịch sử đảng Tàu Cộng, nên họ cũng biết áp dụng
phương cách chiến tranh nhân dân để chống lại chế độ Tàu Cộng ở Hoa
Lục. Người ta nhận thấy trong lúc cuộc biểu tình Hồng Kông diễn biến
với người già Hồng Kông ôn hoà để giữ chính nghĩa và gây ảnh hưởng
tiếng tốt của cuộc biểu tình đến với các quốc gia dân chủ và tự do
trên thế giới.  Tính cách ôn hoà của cuộc biểu tình Hồng Kông cũng đã
và đang tạo ra nhiều áp lực lên nhà cầm quyền Hồng Kông, nó cũng khiến
cho chế độ Tàu Cộng không có cái cớ gì để dùng bạo lực đàn áp. Đồng
thời người trẻ Hồng Kông không thể tiếp tục có hành động biểu tình quá
khích, họ phải tổ chức một hình thức biểu tình đấu tranh nào khác hơn
là biểu tình bạo động để tránh được kẻ thù tấn công họ.
Hồng Kông là một trong số trung tâm tài chính lớn của thế giới, nên
những biến động chính trị ở Hồng Kông sẽ có ảnh hưởng mạnh trên phương
diện tài chính của các nước có liên quan với Hồng Kông. Chế độ Tàu
Cộng đã gây ra cuộc Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông và nó đang tiếp
diễn với mức độ không thể kiềm hảm hay quay lại tình hình như trước
được nữa.
Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông tương tự như Chiến Tranh Nhân Dân của
Tàu Mao ở Hoa Lục vào những năm 1938-1949, nhưng nó rất khác vì tính
cách hiện đại 2019 với những người trẻ Hồng Kông có học thức, không sợ
bạo lực tàn ác tàn phá của Tàu Cộng và can đảm đấu tranh cho Hồng Kông
thực sự tự do và dân chủ ở một lãnh thổ Hồng Kông trung tâm tài chính
lớn của thế giới.
Có lẽ những người lãnh đạo Đảng Tàu Cộng không hiểu cái căn bản của
Hồng Kông là tự do tư tưởng. Những người Hồng Kông già trẻ đều là
những công dân được giáo dục tự do tư tưởng. Nên tính cách độc tài
toàn trị của Tàu Cộng không thích hợp với người Hồng Kông và điều này
làm phát sinh phản kháng. Trường hợp Tàu Cộng áp dụng đàn áp càng mạnh
thì sức phản kháng của người Hồng Kông càng quyết liệt.
Hơn nữa những người Hồng Kông biểu tình đã sáng tạo một bài quốc ca
cho riêng Hồng Kông của họ và họ đã hát vang dội trong lúc đi biểu
tình. Đó là bài “Vinh Quang Hồng Kông – Glory to Hong Kong” dài chừng
hai phút và có nội dung như sau “Chúng ta tuyên thệ: không còn nước
mắt trên quê hương của chúng ta. Trong sự phẩn nộ, chúng ta đã xua tan
hoài nghi và giữ vững lập trường. Hãy đứng lên! Các bạn sẽ không là nô
lệ nữa: tự do ngự trị Hồng Kông! – We pledge: no more tears on our
land. In wrath, doubts dispell’d we make our stand. Arise! Ye who
would not be slaves again: for Hong Kong, may freedom reign!” Lời ca
của bài hát “Vinh Quang Hồng Kông – Glory to Hong Kong” có đặc điểm
một bài quốc ca của dân tộc Hồng Kông tự do và một lãnh thổ có chủ
quyền. Nó chống lại nhà cầm quyền Hồng Kông hiện nay làm tay sai và
bạo quyền Tàu Cộng.
Trên mặt trận tranh đấu cho tự do dân chủ của Hồng Kông cũng có Đảng
Dân Sự Hồng Kông – Hong Kong Civic Party đã tỏ thái độ bất đồng với
người lãnh đạo Hồng Kông sau khi rút lại tạm hoãn thông qua dự luật
dẫn độ, mà không phải là huỷ bỏ.  Các tổ chức Nhân Quyền và Dân Quyền
Quốc Tế cũng đã lên tiếng ủng hộ người Hồng Kông biểu tình. Hiện nay,
vào thời gian các tháng 7, 8, 9/2019 tại Hồng Kông đang có một cuộc
Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông chống lại bạo quyền Tàu Cộng. Lịch sử
Hoa Lục đang lặp lại với những tính chất thời đại và đặc điểm Hoa Lục
và Hồng Kông khác nhau.
Đến ngày nay Chúa Nhật 15/9/2019 hàng chục ngàn người Hồng Kông vẫn
còn biểu tình vì họ nói rằng việc rút lại dự luật dẫn độ chưa đủ để
bảo đảm chắc chắn cho người Hồng Kông được tự do và hoàn toàn tự trị.
Với tình hình như vậy, người Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình cho tới
khi nào cuộc Chiến Tranh Nhân Dân Hồng Kông thành công đạt được nguyện
vọng yêu cầu của người Hồng Kông./.
Nguyễn Thành-Trí, Sài Gòn 15/9/2019

Đã xem 4840 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.