Chuyện 30 Tháng Tư

“Tôi vào lính năm 18 tuổi. 12 năm 4 tháng làm lính. Chuyện cải tạo Vườn Đào và người tù về sớm nhất có thật 100% là tôi”. Phi Hùng. … Continue reading Chuyện 30 Tháng Tư