CHUYỆN NGƯỜI CÂM

Nỗi lòng của kẻ bị câm
Gắn một nỗi với âm thầm đơn côi
Tôi về tôi chỉ mình tôi
Tôi cười tôi oán cũng tôi một mình
Cũng ngac nhiên cũng thình lình
Cũng chung một nỗi bất bình khác ai
Có điều đứng giữa đúng sai
Một người câm chỉ dụng tai một lần
Thơ đi còn có nỗi vần
Người câm đi với bần thần lặng im
Có điên cuồng cũng im lìm
Có nhức nhối đến vỡ tim cũng thường
Miệng đời sao khó đo lường
Một kẻ lặng biết nổi đường nào đi?
Người ta đâu nói được gì
Người ta đã đủ tự ti với đời
Bạn chi một mặt hai lời
Miệng thiên hạ tin rối bời ruột gan
Điên cuồng vò xé tâm can
Kẻ câm biết miềng thế gian nào người?

Tròn vo trong kén chờ thời
Giuong đôi cánh đạp nát đời mà đi

Lê Hứa Huyền Trân

Đã xem 7195 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.