Notifications
Clear all

Ưu tiên chết!  

  RSS

Nguyễn Tuấn
(@quanvan)
Honorable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 710
March 13, 2020 10:19 pm  

Khi dịch coronavirus tràn tới, bệnh viện đầy nhóc bệnh nhân, không cứu chữa kịp, thì chết bớt người nào hay người đó, cho đỡ… gánh nặng.

Trong tình cảnh đó, thì bệnh viện sẽ … ưu tiên cho người già chết trước.

Phải vậy không quí bạn?!
Chúng ta nên “lập hội” trước khi con coronavirus đến… nơi nầy!

Ai làm hội trưởng,
Cần có danh sách hội trưởng luân phiên để ngưòi sắp từ giã chức hội trưởng bớt thấy… cô đơn!

hoànglonghải


Quote
Share: