Đường Qua Phản Thế Giới Vùng Đất Hứa Của Thần Tiên

(Bài viết trích từ chương 3 của sách Phản Thế Giới, Vùng Đất Hứa Của Thần Tiên)

Khi quan sát hình ảnh có ký hiệu Âm Dương do người hành tinh tạo ra trên các đám lúa, tôi lục loại tìm kiếm thêm những hình ảnh khác có các ký hiệu như Bát Quái, Tứ Tượng, Hào, thì không thấy.

Tôi nghi ngờ thuyết Âm Dương là do người Phương Đông phát minh và hình ảnh có ký hiệu Âm Dương trên các đám lúa do người hành tinh tạo ra với mục đích muốn dạy cho chúng ta một cái gì đó liên quan đến nền văn minh của họ.

Đã xem 3579 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.