Giải phóng tập hai (*)

Phong trào DÂN TRỊ tiến lên

Mục tiêu Hành động

Hành động đột xuất, gây chấn động vừa qua nhằm vào mục tiêu là bọn du khách chệt khựa hoành hành vô pháp, vô thiên bấy lâu nay mà bọn hán ngụy ” hèn với giặc – ác với dân ” co tay, thúc thủ.

Nhất là phong trào uy hiếp được bọn chệt khựa phải hốt hoảng đào tẩu. Đây là trận thắng có ý nghĩa ” đánh đuổi khách trú chệt giành lại chủ quyền cho dân Việt “!

Đánh đuổi xong chệt khựa, bây giờ tới phiên ” bọn hán ngụy tự thực dân “, nghĩa là cướp giựt, ăn thịt dân mình: Chấm điểm, chọn lựa mục tiêu từ thôn xã bất nhơn tới huyện, tỉnh hung thần, ác sát.

Cuối cùng là bọn ” tư bản đỏ ” bấy lâu nay a tùng với bạo quyền hút máu, hút mũ đồng bào, giàu sang phú quý trên máu xương đồng loại.

Thơ Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan minh họa:

Giải phóng tập hai (*)

Tập một giải phóng cướp, giết, tù

Tập hai giải phóng xử êm ru

Ấp, xã, huyện, thành dân làm mấm

Tỉnh, ty, khu, bộ chúng xõ xu

Tứ trụ triều đình dìm xuống cống

Tam tộc đại gia ém trong lu

Từ nay hết đảng hết giải phóng

Hết hồ, hết chệt, hết lý ngu

 

Ngày 14 sau  Tổng Biểu Tình 10/6/2018

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

(*) Giải phóng tập hai hay giải phóng cấp hai

là cách trẻ em Miền Nam nhại giọng bờ cờ để

chỉ vào việc quốc gia trở lại đánh đổ hán ngụy

việt cọng, giải thoát quê hương.

Đã xem 7160 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.