Hương Đêm

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

– Tặng Mạc Phong Tuyền

Nhân đọc MÙI CON GÁI –

.

Mười sáu trăng tròn

Trốn mẹ

Em ngẩn ngơ mùi trai mười bảy

Níu hương đêm

Em

khỏa tóc thề.

.

Tháng Tư về…”

Bờ đê…

xòa tay

Em trộn mùi trai mười bảy

nướng lưng trần bỏng nhãy…

Vít

Hương đêm…

*.

Hà Nội, sáng 05.12.2018

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Đã xem 3923 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.