Hương Đêm

– Tặng Mạc Phong Tuyền

Nhân đọc MÙI CON GÁI –

.

Mười sáu trăng tròn

Trốn mẹ

Em ngẩn ngơ mùi trai mười bảy

Níu hương đêm

Em

khỏa tóc thề.

.

Tháng Tư về…”

Bờ đê…

xòa tay

Em trộn mùi trai mười bảy

nướng lưng trần bỏng nhãy…

Vít

Hương đêm…

*.

Hà Nội, sáng 05.12.2018

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Đã xem 4363 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.