3 Comments

  1. Nói như lãnh đạo là nói như thế nào, đừng có quan liêu hóa ngôn ngữ của người ta như thế, tôi thấy trong khi các bạn ăn chơi, nghỉ ngơi thì các bác vẫn phải tất bật hết công này sang việc khác mà không có lấy chút thời gian nghỉ ngơi đấy

  2. Vụ việc formóa đã xử lý cơ bản rồi, nhiệm vụ bây giờ chính là quan lý chặt chẽ hoạt dộng của các khu công nghiệp tương tự và khắc phục hậu quả, nếu bạn có sáng kiến gì trong việc giữ gìn môi trường biển thì hãy đóng góp, còn nếu không có thành ý thì tốt nhất nên im lặng

  3. Không phải cơ ngơi đâu bạn ơi cái phòng để người ta tiếp khách thôi, mình đến nước họ họ tiếp đón long trọng, không lẽ đến lượt mình lại cho họ ngồi ghế nhựa sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.