Lưỡi Bò Chin Món

Lưỡi bò chín món đã dọn xong

Đai vàng lụa bạc bếp Hong Kong

Dồi khìa ngũ vị om cọng xã

Cháo ninh thập cẩm ướp hoa hồng

Anh Pháp Ấn Hàn xin thật bụng

Mỹ Nga Úc Nhật chớ vị lòng

Thái thú rã chân bưng bô chạy

Gia nô ná thở đội mâm dông

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Đã xem 7148 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.