Mắc lừa

(Trích: “Chuyện trò với cháu nội”)

Cháu nội gọi điện thoại cho ông nội:

– Cháu tới Diego rồi, bèn lên Orange County coi biểu tình, vui quá!

– Người ta đi biểu tình là để bày tỏ cái tình cảm của người ta, có đi làm xiệc đâu mà bảo là vui!

– Vui thiệt ông nội ạ! Cháu nói thiệt. Cảnh tượng y như xiệc.

– Cảnh tượng gì?

– Một ông Việt Nam bên đảng Cộng Hòa, chỉ mặt một ông bên đảng Dân Chủ, bảo:

– “Dân Chủ quì xuống! Dân Chủ quì xuống!” Cháu thấy như trong tuồng hát bội, trong Lục Văn Tiên. Lục Vân Tiên bảo tướng cướp Phong Lai quì xuống. Vui thiệt!

– Đó là gì cháu biết không, là tinh thần Dân Chủ, Bình Đẳng của “Người Việt Tự Do” ở Hải Ngoại. Kẻ thua phải quì xuống mà nhận tội chớ!

– Người ta đã thua đâu!

– Không thua rồi sẽ thua. Trước sau gì cũng thua. Quì gối trước khỏi quì sau. Kẻ nào quì trước sẽ được tha tội sớm, sẽ kiếm được chút cháo.

– Chút cháo gì?

– Này nhé! Qua tới Mỹ, ông nội thấy có một số người, một số người chớ không phải là một vài người, sớm theo Mỹ, vô đảng Mỹ, thì kiếm được chút cháo!

– Ai ông nội?

– Khó nói tên ra! Bị ra tòa dễ như không! Nhưng mà, trước 1975, người nào làm “Xịa” – “Xịa sộp” – nghĩa là “Xịa chức cao” thì được Mỹ ban cho một chút cháo, một chức giám đốc, tổng giám đốc. Số người vô đảng Mỹ sau 1975, ở Mỹ thì được mấy chức cao cao trong chính phủ trung ương hay địa phương. Bây giờ con đường ấy đang tiếp diễn đấy.

– Ví dụ nếu cháu theo Dân Chủ.

– Nếu cháu theo Dân Chủ, làm một số công việc gì đó, cầm cờ chạy hiệu, đóng tiền ủng hộ tranh cử. Khi Dân Chủ cầm được chính quyền thỉ cháu sẽ được một chút cháo vậy.

– Còn bên Cộng Hòa?

– Cũng một bài bản như thế thôi!

– Vậy thì việc người Việt ở Cali đi biểu tình ủng hộ Trump có ích gì cho Trump không?

– Mấy chục ngàn người Việt bỏ phiếu cho Trump đâu có làm cán cân bầu cử lệch đi được. Chỉ là dàn cảnh cho Trump “thi thố tài năng” mà thôi. Thậm chí người ta còn kéo nhau lái nguyên một đoàn xe lên tận Washington D.C. để “trình diện”.

– “Trình diện” gì?

– Ông ơi! Công tui tổ chức ủng hộ ông đó, ông đừng quên tui nhé!

– Còn cái lợi gì nữa không?

– Nếu người ta đi biểu tình ủng hộ Trump, không lý không bỏ phiếu cho người đảng Cộng Hòa? Phen nầy, mấy ông thuộc đảng Dân Chủ tranh cử ở Nam Cali thấy rõ cái nguy cơ “thua trận” của mình.

– Vậy thì mục đích của những người tổ chức biểu tình ủng hộ Trump ở Cali là không phải vì Trump mà chính là vì họ?

– Thế mới gọi là bị Mắc Lừa!

– Ông nội không giải thích, cháu chẳng thể ngờ được!

– Tục ngữ có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Không lý cháu về tới Cali mà không học được cái khôn nào!!!!

hoànglonghải

Đã xem 291 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.