Một Vành Tang Một Quan Tài

Tang tóc Biển Đông trắng Vành Đai

Tơ Lụa Đường xưa đỏ quan tài

Bành trướng biển người bia lửa đạn

Tóm thâu núi của đích nạn tai

Con Đường Tơ Lụa xương phủ kín

Vành Đai hải đảo xác phơi đầy

Cướp nước di dân gieo căn ác

Quan tài tang trắng trả nghiệp vay

 

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Đã xem 6779 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.