Mục Đích Của Cuộc Đấu Tranh Hôm Nay

Với chủ đề bên trên, nhiều người Việt sẽ trả lời mục đích của cuộc đấu tranh hôm nay là tự do dân chủ, thoát cộng, thoát Trung. Có ai nghĩ rằng mục đích bên trên chỉ là ngọn mà không phải là gốc?

Nhìn ra vấn đề gốc – ngọn không phải là chuyện dễ tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, chúng ta cùng nhau mổ xẻ để nhìn ra gốc là đâu và ngọn ở chỗ nào để không lầm lẫn trong việc lựa chọn ngọn trong cuộc đấu tranh hôm nay.

Đã xem 3591 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.