Mương Khai Hẹn Về

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

Hỏi lòng còn có xót xa

Mai sau ngoảnh lại đâu là Việt Nam [Giáo Đá]

 

Hỏi lòng tuy có xót xa

Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn là quê hương

 

Đừng lo… Giáo Đá …vô thường

Nhưng tim vẫn ấm vẫn thương nhau hoài

ợu thiền uống chẳng thấy say

Cầu treo lắt lẻo Mương Khai hẹn về

 

Bảy mươi chín tuổi xa quê
Thư Cho Con viết tràn trề tin yêu
“Chống Tàu Diệt Cộng” sớm chiều
Chung tay góp sức ít nhiều cũng xong

Cờ vàng* hết kiếp long đong
Cầm tay nghe ấm cõi lòng sắt son
Ta cùng về lại Sài Gòn
Khải hoàn hát khúc hết còn… xót xa

Giáo Già [06012018]
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Đã xem 6863 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.