Ngã Tâm

Cảo thơm lần giở trước đèn [Kiều]

Thần tiên chẳng thấy giáo bèn tìm quên

Đá kia chọn bạn đặt tên

Ngã tâm Yên* giấc lênh đênh cõi mình

Giáo Đá

*Yên: Tên của thân phụ Giáo Đá và Giáo Già

Cõi mình mỉm miệng làm thinh

Thấy như đâu đó bóng hình trăm năm

Gát tay lên trán thì thầm

Ngã tâm nhớ Tố-Yên** nằm Oak Hill***

Mây che thấp thoáng cánh diều

Đường quê gió lộng từng chiều thả chơi

Cộng về vườn ruộng tả tơi

Thuyền trôi theo nước đổi đời dân oan

Bảy mươi chín tuổi bàng hoàng

Choàng vai sáng lá cờ vàng hồi hương

43 năm bước về trường

Tìm hương yêu cũ nghe thương ngập lòng

Tóc từng sợi bạc Sắc Không

Uống lon bia lạnh mát lòng cố nhân

Ngã tâm dệt sợi tơ tằm

Thành thơ dâng Má trăm năm mượt mà

Giáo Già [Viết cho ngày Mother Day: Sat. 05132018]

**Tố-Yên: Tên của thân mẫu và thân phụ của Giáo Già và Giáo Đá

***Oak Hill: Tên nghĩa trang an táng thân phụ và thân mẫu ở San Jose,CA.

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Đã xem 7696 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.