Nghĩ gì, hiểu sao đàng sau những câu nói?

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

Quan chức hiện tại của Việt Nam cấu tạo dựa trên 2 tiêu chuẩn “vừa Hồng, vừa Chuyên”. Hồng là thẻ Đảng viên, Chuyên là thạo một nghề nhứt định nào đó. Hồng là chuẩn phải có trước, Chuyên sẽ nối bước theo sau. Vì vậy người ta, bằng bất cứ giá nào, kiếm cho kỳ được thẻ đảng viên để gia nhập quan trường. Còn cấp bằng, học vị chỉ cần có quyền, có tiền thì có tất cả. Khi đã là đảng viên chỉ biết “còn đảng cón mình”, dựa vào cấp bằng học vị thực hư đó mà lập vị “đúng quy trình”. Chính những cái bằng thật học giả ấy, quan chức nhà ta mắc quá nhiều chứng bịnh như: Tự cao, tự đại, tự tôn, tự mãn, tự sướng / Hoang đường, hoang tưởng, hoang phí, hoang dã / Ngụy danh, ngụy tạo, ngụy biện / Vô cảm, vô nhân, vô đạo /Lừa dân, dối dân, mị dân, khinh dân… Những trích dẫn (không bình) sau đây xảy ra khi người nói hay viết còn đương chức nên Tùng tôi không dùng chữ “nguyên” đặt trước chức danh.

Đã xem 3222 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.