Người San Jose – Tiếng pháo

Tiếng pháo râm-ran gợi nhớ nhà.

Nhiều năm đón Tết ỡ phương xa.

Phong-trần kiếp trước chưa xong nợ.

Gió bụi đời này chữa chịu tha.

Mực vẽ câu thơ là nghiệp-chướng.

Bút mài trang giấy ấy oan-gia.

Bao giờ dứt nợ giang-hồ nhỉ?

Nghe pháo râm-ran, chạnh nhớ nhà.

 

Nguyển-hửu-Kính định cỏi.

Ba trăm năm trãi tấm lòng son.

Hào-khí phương Nam ấy chẵng sờn.

Nhân Nghỉa rạng danh thời mỡ đất.

Hiếu Trung tõ mặt thuở xây đồn.

Lập nền, giữ nước danh không mất.

Định cỏi, yên dân tiết chẵng mòn.

Thân đã rong chơi miền cát bụi.

Hồn còn ở lại đất Sài Côn.

Tự an.

Tri-kỷ, tri-âm được mấy người.

Ðường trần thanh-thãn cuộc rong chơi.

Nhân-tình phù-phiếm theo mây nổi.

Thế-thái bọt-bèo thuận nước xuôi.

Cuộc thế phế-hưng, giương mi nhạo.

Việc đời thành-bại, vễnh râu cười.

Con người là bụi trong trời đất.

Một mảy thời-gian đả đủ vui

Người San Jose

Đã xem 8057 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.