Nguyễn Nhơn – HỌC TRÒ TRƯỜNG LÀNG

Nghe bạn nhắc chuyện ngày xưa

Nhớ cảnh cũ, người xưa

Thuở cắp cặp đệm, học trường làng

 

HỌC TRÒ TRƯỜNG LÀNG

 

Tui sanh ra từ Làng quê Bưng Cầu

Xứ Thủ, Một cây Dầu

Bình Dương là tên chữ

Tổng thống Ngô Đình Diệm

đặt ra sau nầy

 

Làng quê tui thuở ấy

Một con suối nhỏ hiền hòa

Với hai vạt Bưng

Hai bên bờ

Cây Cầu ván bắc ngang

gọi mộc mạc Làng Bưng Cầu

 

Năm thằng Đực lên sáu

đúng tuổi đi học

Ba kêu lại dạy

Ở nhà, mầy là thằng Đực lớn

Dzô trường, thầy kêu

là Nguyễn Thành Nhơn

Nhớ đó

 

Khi thầy hỏi

Comment t’appelles-tu?

Thì nói:

Je m’appelle NTN

Mon père est sécrétaire

Ma mère est ménagère

 

Thằng Đực chưa biết mặt chữ

nhưng nhớ dai

Trăm tiếng Tây như chớp

Ba khen: Bồng, bồng

 

Cậu út mua cho tập vở

với cái cặp đệm mới tinh

còn thơm mùi cỏ lác

Rồi dặn

 

Dzô trường nghe thầy dạy

Hai chữ QUỐC GIA

thời phải hiểu là

Quốc là NƯỚC

Gia là NHÀ

Ơn tấc đất ngọn rau

Phải ráng lo học

Mai sau báo đền

NƯỚC LÀ NƯỚC CỦA TA

NHÀ LÀ NHÀ TỔ TIÊN TA

 

Nguyễn Nhơn

Đã xem 16084 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

1 Comment

 1. BẾN HOA VÀNG VÀNG
  *
  Con đường công lý uốn cong cong
  Côn an áp đặt thần vòng vòng
  Dùi cui lòi tói bồ câu chắn
  Hai năm không tám chuyện còng còng
  *
  Formosa ngã đòng đòng Việt Trung hỗn loạn đại đồng đồng song song
  Tòng Tòng Thị Phòng đông đông
  Tẩy lông lông Vũ Vũ công Huy Hoàng Hoàng
  Kim Ngân Trần Đại Quang Quang Hồ Chí Minh Đỗ Cường Minh oan đoàn đoàn
  *
  Đưa nhau tới bến hoa vàng vàng
  Xã hội đỏ đen vẻ vang vang
  Hán học Tôn Nữ Thị Ninh ninh đạo dụ
  Loan phòng phòng động Tạ Bích Loan
  *
  Cao Toàn Mỹ Thị Doan Doan Nguyễn Xuân Fuck niễng cẩu quan quan chó hùa
  Thằng nào cũng muốn làm vua
  Vua chùa chùa chạy thi đua đua Ba Đình
  Thế Huynh La Thăng Đinh đinh Trịnh Xuân Thanh tốn tình tình Phùng Quang Thanh
  *
  TÂM THANH

Leave a Reply

Your email address will not be published.