Nguyễn Nhơn – Lũy Tre Làng Việt Nam

Thân tặng

Nhóm Đồng Tre Xanh

 

Nước Viêt ta từ ngày lập quốc

Lũy tre tiêu biểu thôn làng Việt Nam

Truyền thống ” Phép vua thu lệ làng “

Tinh thần tự trị thôn làng dân ta

” Luật vua dừng lại ngoài lũy tre làng “

Theo truyền thống ” cái đình ” làng ta

Đình là nơi kỳ hào, hương lý

Họp dân bàn việc làng, việc nước

Lũy tre làng biểu lộ ý chí

Bên trong tự phòng, tự quản

Bên ngoài chống xâm lăng

Kể từ ngày hồ tinh cọng sản cướp nước

Dựng lên nền vô sản chính chuyên

Truyền thống tự trị thôn làng lạc mất tiêu

Ngày nay nơi hải ngoại lưu ly

Tuổi trẻ nước Việt nung nấu truyền thống

Dựng lại Lũy tre làng Việt Nam

Mong cho Đồng Tre Xanh mau phát triển

Gây hứng khởi cho tuổi trẻ trong nước

Kết hợp Đồng Tre Xanh thành Lũy tre làng

Bên trong triệt hạ nội gian  cọng sản

Bên ngoài chống tàu xâm lăng

Chúc cho tuổi trẻ nước Việt

Nòi giống hùng cường Lạc Long

Kiên trì ” Chân cứng, đá mềm “

Đoàn kết dựng lại Quê Nhà Tiên Long

 

              Nguyễn Nhơn

Đã xem 11604 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.