1 Comment

  1. ông Phạm văn Hiến chôm nguyên văn bài viết này của t/g NVLH. Theo tôi, cũng nên cám ơn ông Hiến đã tiếp tay phổ biến bài viết này trong nước.

1 Trackback / Pingback

  1. BÁO ĐỘNG ĐỎ! BỌN CHỆT THU MUA NỘI TẠNG GÁI VIỆT QUA HÌNH THỨC HÔN NHÂN – QUÁN VĂN

Leave a Reply

Your email address will not be published.