Quê Hương Niềm Đau và Nỗi Nhớ

Trong thời gian sống lưu vong trên đất Mỹ, QUÊ HƯƠNG đối với tôi không chỉ là “nỗi nhớ khôn nguôi”, mà còn là “niềm đau khó dứt.” Nơi đây chẳng những đã cho tôi những ngày hạnh phúc tuyệt với, mà còn cho tôi cả những nỗi khổ đau cùng cực. Có lẽ vì thế, mà hai chữ QUÊ HƯƠNG thường khắc khoải trong tôi.

A Dangerous Journey from Vietnam to America for Freedom

Đã xem 7399 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.