Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Tiếng Việt của tôi

Chưa bao giờ tôi thấy yêu tiếng Việt của tôi như thế Như yêu Tổ Quốc, yêu mái nhà Như yêu cha, yêu mẹ Như yêu  đồng xanh, yêu những gì […]