Lê Bá Vận

Lê Bá Vận – NGÀY 30/4/1975 NÊN GỌI LÀ NGÀY GÌ?

                                         “Bất tri tam bách dư niên hậu,                               Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”- Nguyễn Du.                           (19 tháng ba năm Ất Mẹo. Thứ tư 30 tháng tư, […]

Biên khảo

Lê Bá Vận – CHUYỆN I NGẮN Y DÀI

“Chữ “y” còn một chút này, Chẳng cầm cho vững lại giày cho ta !”  (Tập Kiều 3161, 3162)  Chuyện ‘i và y’ trong thiên hạ: -Anh văn: “die” chết […]