Nguyễn Khôi

Tản mạn 5 khúc thơ: GỬI GÃ KHỜ

(Cảm đọc Đặng Xuân Xuyến)                    ——- . *1- Sao em không mọc “chân dài” nhỉ Quặp lấy “đại gia” tỷ phú “chơi”? . *2- Trong mơ […]

Nguyễn Khôi

Nguyễn Khôi – CHÂN DUNG 99 NHÀ VĂN

VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Lời thưa: Được nhà văn Lê Xuân Quang (Berlin) khuyến khích, theo gót nhà văn Xuân Sách, nhà thơ Đỗ Hoàng, nhà thơ Trần Nhương, với tiêu chí “văn […]